Cannabisbeslag

Rekordbeslag av cannabis 2015

Den svenska polisen beslagtog en rekordstor mängd cannabis 2015. Men de flesta beslagen är små, tio gram eller mindre.

2015 beslagtog den svenska polisen 959 kilo cannabis fördelat på 7 762 beslag. Statistiken kommer från Nationellt forensiskt centrum, NFC, och har sammanställts av SVT Nyheter.

Den ökning av antalet beslag som skett betyder dock inte att bruket av cannabis ökar i samma utsträckning. Narkotikabrott är ett så kallat spaningsbrott och andelen misstänka speglar rättsväsendets prioriteringar och inte den faktiska narkotikabrottsligheten i samhället, skriver SVT Nyheter.

I Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät från 2015 kan man se att cannabisbruk är vanligast bland yngre, 16-29 år, och att bruket sedan sjunker med stigande ålder.

I ett reportage i Accent nr 3/2016 beskrivs hur Nationellt forensiskt centrum arbetar med att identifiera beslag.

Mer från Accent