Alkoholreklam

Rekordanmälan av alkoholreklam

Antalet anmälningar av alkoholreklam till Konsumentverket har ökat med 800 procent sedan IOGT-NTO:s kampanj startade.

Innan IOGT-NTO startade Alkoholstörningsjouren fick Konsumentverket i in en handfull anmälningar om otillbörlig reklam per månad. Men redan innan IOGT-NTO:s kampanj officiellt startade, i mitten av juni i år, började anmälningarna öka.

I april i år fick Konsumentverket motta 13 anmälningar, i maj 21, i juni 27 och i juli 24. Antalet anmälningar under maj, juni och juli i år är 800 procent fler än motsvarande period förra året.

– Vi har noterat ökningen, säger Emma Hedge, jurist på Konsumentverket. Nu får vi göra en bedömning av vilka vi ska gå vidare med, men våra resurser är ju desamma som tidigare.

Enligt Emma Hedge prioriteras de anmälningar som har störst chans att gå igenom.

– Jag har tittat på de flesta anmälningarna och en del är det helt klart värt att gå vidare. I andra fall förstår jag vad anmälaren har stört sig på, men då det är bedömningsfall går vi inte vidare med ärenden vi inte tror oss få igenom, säger hon.

Konsumentverket har avsatt en heltidstjänst för alkohol- och tobaksreklam. Den delar Emma Hedge med en kollega.

– Vi har ganska länge känt att det är alldeles för lite. Det har vi bland annat påpekat i utredningen ”En väg till ökad tillsyn”. Att det nu kommer fler anmälningar är bra. Det visar på att behovet finns, säger hon.

Om de fick mer resurser skulle Emma Hedge vilja arbeta mer proaktivt.

– I sommar har vi besökt ett par festivaler till exempel. Vi skulle vilja göra mer av det. Vi skulle också vilja ha möjlighet att öppna fler ärenden, säger hon.

Linda Engström, kommunikations- och påverkanschef på IOGT-NTO, är glad över ökningen av antalet anmälningar.

– Jättekul att det går att se resultat direkt av vår kampanj. När vi frågat Konsumentverket varför de inte satsar mer resurser på tillsyn har de hävdat att folk inte upplever alkoholreklam som problem. Nu visar vi att det visst finns problem med alkoholreklamen., säger hon.

Linda Engström Foto: Malin Huusman
Linda Engström Foto: Malin Huusman

Hon är imponerad över medlemmarnas insatser.

– Bra att våra medlemmar ställer upp och väljer att lägga tid på att anmäla reklam och kul att det spelar roll vad vi gör, säger hon.

Linda Engström påpekar att det inte är Konsumentverket IOGT-NTO är missnöjda med.

– Samarbetet med dem har hela tiden varit bra. Det är inte ovilja från deras tjänstemän utan brist på resurser och lam lagstiftning som är problemet. Dessutom borde det inte vara Marknadsdomstolen som dömer. Den här frågan prioriteras inte idag.

Mer från Accent