Regeringen vill låta unga drogtestas trots lagrådets nej

I en ny proposition föreslår regeringen att barn under 15 år ska kunna drogtestas utan föräldrarnas medgivande.

 Lagrådet har tidigare sagt nej till lagförslaget. Trots det går regeringen emot lagrådet och lägger en proposition om att kunna drogtesta barn under 15 år, utan föräldrarnas medgivande.  

 Enligt regeringen kommer man med den nya propositionen kunna upptäcka ungas missbruk i ett tidigare skede och samhället kan då lättare vidta åtgärder.

 – Alla dömda man träffar säger ’varför var det ingen som reagerade tidigare?’ Och jag vill att man även utan föräldrarnas tillstånd ska kunna fatta beslut om ett drogtest. Det är det förslaget vi har lagt fram, säger justitieminister Beatrice Ask till P3 Nyheter.

 Trots att testerna sker för barnets eget bästa är det inte ett tillräckligt starkt skäl för att tvångstesta dem, enligt lagrådet ”Det kan sägas om nära nog alla straffrättsliga tvångsåtgärder att det ligger i den misstänktes eget intresse att avbryta sin kriminella karriär och att en tvångsåtgärd kan bidra till detta”, skriver man i sitt yttrande.

 Att polisen kan använda drogtesterna som ett hot, som i fallet med Jesper Nilsson i Stockholm, är ett annat skäl till lagrådets nej. Jesper Nilsson blev tillsagd att radera bilder han tagit på två poliser, annars skulle de anmäla honom och tvinga honom till urinprov.

Men Beatrice Ask slår bort den kritiken.

 – Och skulle det vara så att någon polis använder möjligheten att utföra drogtester när det inte är befogat, då får vi hantera det i särskild ordning. Så det tycker jag inte heller är något argument.

Erik Ardelius

Mer från Accent