Flyktingarbete

Regeringen ger IOGT-NTO två miljoner till fortsatt flyktingarbete

I slutet av förra veckan beslutade regeringen att IOGT-NTO, jämte en rad andra ideella organisationer, får pengar för att fortsätta arbeta med flyktingar och integration under 2016.

Beslutet, som togs den 11 december, innebär att staten ger 200 miljoner till flyktingarbete som utförs av ideella organisationer, studieförbund och idrottsrörelsen. Beslutet är en del av en uppgörelse om migrations- och etableringspolitiken. Alla partier utom Sverigedemokraterna har varit med.

Organisationer och trossamfund får dela på 105 miljoner, 75 miljoner går till folkbildningsorganisationer och 20 miljoner till idrottsorganisationer. Pengarna betalas ut innan årsskiftet och villkoret är att de används till insatser för asylsökande och nyanlända flyktingar.

För IOGT-NTO – som alltså tilldelas 2 miljoner kronor – innebär det här att verksamheten kring mottagande, integration och etablering för asylsökande kan utvecklas ytterligare.

IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero är glad över regeringens förtroende.

– IOGT-NTO har under sensommar och höst visat att vi är en organisation som håller demokrati och solidaritet högt. Många av våra medlemmar har gjort ett enastående arbete med att ta emot och på bästa sätt välkomna människor på flykt undan krig och förtryck. Vi har bland annat öppnat upp några av våra lokaler i Stockholm och tagit emot transitflyktingar som fått nattlogi, något att äta, kläder om behov funnits, hygienartiklar och inte minst medmänsklighet och omtanke innan de åkt vidare mot sin slutdestination, säger Johnny Mostacero.

På andra orter i landet har det anordnats integrationsverksamhet genom språkkaféer och familjeverksamhet.

– Detta är verksamheter där insatserna verkligen gör skillnad, säger Johnny Mostacero.

Mer från Accent