Regeringen föreslår avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer

Från och med den 1 januari 2012 kommer privatpersoner att kunna dra av 25 procent för gåvor på max 6000 kronor till hjälpverksamhet i ideella organisationer. Åtminstone om regeringens förslag går igenom i höstbudgeten.

Vad innebär det här för IOGT-NTO?

Gazal Casselborg, förbundsjurist på IOGT-NTO säger att hon i nuläget inte vet om nykterhetsrörelsen kommer att beröras av förslaget. IOGT-NTO har heller inte tagit ställning för eller emot.

-Vilka organisationer som kvalificerar sig är svårt att säga. Vi jobbar mest alkoholpolitiskt, men bedriver också viss hjälpverksamhet. Jag tror nog att vi kan komma ifråga för rätten att ta emot gåvor. Sedan är det ju så att vi inte får särskilt många privata gåvor. Det är mest vår internationella verksamhet som får privata bidrag. Möjligen kan det här leda till att fler nu kommer att skänka pengar till oss.

Hanna Hallin, chef på tankesmedjan Sektor 3, menar att IOGT-NTO troligen kommer att få ta del av avdragsrätten, i och med att vi bedriver hjälpverksamhet i viss utsträckning. Men hon är kritisk till förslaget som hon anser innebär ett paradigmskifte i Sverige.

-Praxis har hittills varit att det offentliga stödjer hjälpverksamhet. Nu ger regeringen ekonomiska incitament till en viss typ av verksamhet, vilket kan leda till att fler börjar bedriva hjälpverksamhet enbart för att få in mera pengar via privata donationer. Vi anser att organisationer ska ha fria händer att själva välja vad man vill använda de ekonomiska bidragen till, det ska inte politikerna lägga sig i, säger Hanna Hallin och tillägger att regeringens argument att man vill stärka det civila samhället inte håller.

-Är inte alkoholpolitiskt och förebyggande arbete lika viktigt som hjälpverksamhet? Varför ska regeringen avgöra vilken verksamhet som får ta del av skattelättnader? Vi anser inte att det här förslaget är särskilt väl genomtänkt.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent