Rattfylleriolyckor vanligast på småvägar

Mellan 70 och 80 drogrelaterade dödsolyckor sker varje år på svenska vägar. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, presenterade idag en studie som visar att en övervägande del sker på små vägar med låg hastighetsgräns.

I studien konstateras att en övervägande del av dödsolyckorna där alkohol är inblandat sker på natten på relativt små vägar. Förarna är ofta unga, under 25 år.

– Vi kan se att det är en betydligt förhöjd risk att dödas i en alkoholrelaterad trafikolycka på så kallade vanliga vägar, med två körfält utan mittseparering och med hastighetsgränser på 60-70 kilometer/timmen, säger Susanne Gustafsson, utredare på VTI.

Dagtid är det oftast personer mellan 35 och 64 år som toppar statistiken över inblandade i alkoholrelaterade dödsolyckor.

Studien har genomförts med medel från Skyltfonden. Tanken är att den ska kunna användas av polisen när de lägger upp strategi för att övervaka rattfylleri.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer