Proposition 19 – det här handlar folkomröstningen om.

► Personer som är 21 år och äldre får inneha, bereda, dela och transportera upp till ett uns marijuana (28 gram).
► På privat mark odla marijuana på en yta av högst 25 kvadratfot (2,3 kvadratmeter) per privat bostad eller jordlott.
► Inneha skördad marijuana och levande plantor odlade på en sådan yta.
► Innehavet och odlingen får endast vara till en individs personliga bruk, inte försäljning.
► Förslaget gör det möjligt för staten, städerna och distrikten inom Kalifornien att godkänna, beskatta och reglera kommersiell odling, beredning, distribution, transport och försäljning av marijuana.

► Marijuanan får endast konsumeras i en bostad eller annan ickeoffentlig plats.
► Statliga och lokala polismyndigheter kan inte beslagta eller förstöra marijuana från personer som följer lagen.
► Arbetsgivare har fortsatt rätt att vidta åtgärder mot en anställd vars marijuanabruk påverkar arbetet.
► Rökning av marijuana i närheten av minderåriga är förbjudet.
► Förslaget ändrar inte förbudet mot att köra bil under påverkan av droger.
► En person över 21 som medvetet ger en minderårig marijuana kan dömas till fängelse i upp till sex månader och få böter på max 1 000 dollar.

Mer från Accent