Pris för uthålligt arbete

Meri Helena Forsberg har tilldelats KSANs Fjärilspris. Hon fick det för sitt uthålliga och långsiktiga ideella arbete för frågor som rör kvinnors hälsa och alkohol, narkotika och läkemedel.

Meri Helena Forsberg är ordförande i RIFFI, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, som sedan 1992 har konsultativ status i ECOSOC, FN:s ekonomiska och sociala råd. Hon har även arbetat aktivt mot HIV/AIDS och trafficking.

Fjärilspriset är en utmärkelse för visat mod och engagemang i alkohol-, läkemedels- och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv med utgångspunkt i KSAN:s stadgar. De ideella insatserna prioriteras vid val av pristagare. Årets pris delades ut vid KSAN:s årsmöte den 16 april.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer