Alkoholkultur

Politiker riskerar att dricka för mycket alkohol

Vad är ett riskbruk av alkohol i arbetslivet? Det debatterade bland andra före detta finansborgarrådet Kristina Axén-Olin under ett frukostmöte i riksdagen i går.

Politiker är i synnerhet utsatta, vilket Axén-Olin har egen erfarenhet av. Hon varvade ner med vin. I dag är hon nykterist. Genom åren har hon sett hur det vid representationer, årsmöten och externa träffar alltid serveras alkohol. Och hon menar att riskbruket och toleransen för alkohol har ökat över tid i politikerkretsar.

Kristina Axén-Olin berättade att problemet i politiken är att man saknar en arbetsgivarorganisation som för samtal kring dessa frågor.

– Det finns ingen personalansvarig som försöker upptäcka eller se när någon har ett problematiskt drickande, säger hon.

joneri_23022016_3921
Kristina Axén-Olin. Foto: Jonas Eriksson

Kristina Axén-Olin vill gärna se att det förs fler samtal kring alkohol i politiken. Alkoholpolicys är hon däremot kritisk till, då hon anser att de tenderar att bara bli ord och inte handling.

På plats på frukostseminariet fanns även Elin Lundgren (S) samt Magnus Nyqvist och Anna Knutola från Alna, Expert på skadligt bruk i arbetslivet. De pekade på en rad riskfaktorer som finns i politikers vardag, bland annat tillgång till alkohol vid arbetsmiddagar och liknande samt hög stress.

Alna har varit behjälpliga att ta fram alkoholpolicys till några riksdagspartier, däribland Socialdemokraterna, som har haft sin alkoholpolicy sedan 2010. Den kom till efter en rad incidenter kopplade till alkohol inom partiet. Policyn tydliggör vad som ska göras och vem som ansvarar för vad när man upptäcker att någon har ett riskbruk av alkohol.

Mer från Accent