Osäkert sex med alkohol kroppen

En ny studie, som publiceras i januarinumret av Addiction Journal, visar att alkoholkonsumtion påverkar benägenheten att ha oskyddat sex. Ju mer du dricker desto mer ökar risken för osäkert sex.

Osäkert sex är den största riskfaktorn för att drabbas av HIV-infektion. Trots stora ansträngningar att förebygga osäkert sex, ligger många i-länder på en konstant nivå vad gäller antalet HIV-smittade. I vissa fall har antalet smittade till och med ökat.

Det har länge varit känt att hög alkoholkonsumtion har samband med HIV-infektion. Vad som har orsakat sambandet har dock varit osäkert, men nu har kanadensiska forskare kunnat visa att alkohol påverkar beslutsfattandet, mer ju mer du dricker. I tolv olika experiment har forskarna låtit försökspersoner lottas till att antingen dricka alkohol eller vara nyktra. Sedan mättes deras avsikt att ha oskyddat sex eller ej. Det visade sig att när blodalkoholhalten gick upp till 0,1 promille ökade risken att de skulle ha oskyddat sex med 5 procent.

− Att dricka alkohol påverkar sannolikheten att någon ska ha oskyddat sex och borde därför tas med som en faktor i det HIV-preventiva arbetet, säger doktor Jürgen Rehm, ansvarig för studien.

Att alkoholen har så stor inverkan på beslutsfattandet förklarar också varför människor, mot bättre vetande, utsätter sig för risken. I framtiden bör därför åtgärder för att minska alkoholkonsumtionen ingå i HIV-förebyggande program. Särskilt bör de inriktas på att minska berusningsdrickandet.

Eva Ekeroth

Mer från Accent