Moms

Öppning för att ideella ska slippa moms

Europeiska kommissionen lägger ned överträdelseärendet om momsbefrielse för ideella föreningar.

EU-kommissionen anser fortfarande att den svenska momsbefrielsen för ideell sektor är fel, men menar att befrielsen inte påverkar EU:s inre marknad. Det skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande.

Regeringen är nöjd med att ärendet har lagts ned. Däremot betyder det inte att ideella organisationer helt slipper moms.

Enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen och ett ställningstagande från Skatteverket ska ideella föreningar som bedriver second hand-verksamhet i större omfattning betala moms.

 
Finansdepartementet ser över olika alternativ för att lösa den situation som uppkommit med anledning av Skatteverkets ställningstagande.

– Det är positivt att kommissionen efter diskussioner med oss har beslutat att lägga ned ärendet. Det ger oss en säkrare grund i vårt arbete med att lösa situationen för de ideella föreningar som nu tvingats betala moms, säger finansminister Magdalena Andersson i ett uttalande i pressmeddelandet.

Enligt Miriam Abu Eid, pressekreterare hos Magdalena Andersson, jobbar departementet hårt med att komma fram till en lösning. Målet är att komma fram med ett förslag under våren.

Som Accent tidigare skrivit drabbar de nya momsreglerna för närvarande inte IOGT-NTO:s second hand-butiker eftersom de faller inom undantagsreglerna som gäller för verksamheter som håller öppet max 24 timmar per vecka eller där majoriteten av de anställda arbetar ideellt.

Mer från Accent