Politik

Omkomna förare ofta berusade

Mer än var femte förare som dör i trafiken är påverkad av alkohol. Drygt 8 procent är påverkade av narkotikaklassade preparat.

Det är knappast någon nyhet att den som kör berusad är en fara både för sig själv och andra. Mer överraskande är kanske att så stor andel som 8,3 procent av förarna som dör i trafiken är påverkade av narkotika. Det är dock betydligt vanligare att föraren är påverkad av alkohol, 21,8 procent. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Hos 5,4 procent av de omkomna förarna återfanns mer än en substans i blodet.

När nyktra förare omkommer handlar det oftast om olyckor där flera fordon är inblandade. Förare som är påverkade av narkotika dör lika ofta i singelolyckor som i flerfordonsolyckor, medan förare som är påverkade av alkohol och/eller läkemedel eller alkohol kombinerat med narkotika oftast dör i singelolyckor.

Även tidpunkten när förarna dör skiljer sig åt beroende på om föraren är påverkad och av vad. Nyktra och läkemedelspåverkade förare omkommer oftast dagtid på vardagar, medan förare påverkade av alkohol oftast omkommer på helgnätter.

I alla kategorier handlar det främst om män. De yngre är oftare påverkade när de dör än äldre.

Mer från Accent