Ökad andel nykterister, men kvinnor över 60 dricker mer

Andelen svenskar som dricker alkohol minskar, främst bland yngre. Trots fler nykterister och trots att alkoholkonsumtionen i samhället minskar ökar kvinnor över 60 sin konsumtion.

Det framgår av CANs rapport Drogutvecklingen i Sverige 2011 som publiceras i dag. Den visar också att alkoholkonsumtionen, trots att den minskat med omkring tioprocent sedan toppåret 2004, ligger på historiskt hög nivå. Svenskarna drack igenomsnitt knappt 9,5 liter ren alkohol per person och år 2011.

Mest positiv är trenden med minskat drickande bland unga. Ungdomar som går i nian är de som minskat allra mest. De senaste fem – sex åren har även unga vuxna, 18 – 25 år, minskat sin konsumtion. Det kan tolkas som att de 15 åringar som först drack mindre än sina föregångare har fortsatt att dricka mindre när de kommer upp i vuxen ålder.

När alla andra grupper minskar sin konsumtion är det en grupp som avviker och i stället ökar, nämligen kvinnor över 60. Det kan bero på att det är en grupp som druckit mycket lite tidigare, men nu blivit mer jämställda männen på detta område.

En annan intressant trend är att andelen som dricker alkohol minskar. Det gäller alla åldrar, men märks mest bland de yngre. Som en konsekvens visar även alkoholdödligheten på en viss nedgång de senaste åren.

− Det finns en nykterhetstrend i Sverige och det syns tydligt bland de yngre. Men vi kan inte glömma bort de äldre. Antalet döda i alkoholrelaterade leversjukdomar bland äldre kvinnor har fyrdubblats sedan EU-inträdet. Det här är en grupp vi måste stötta betydligt mer, säger IOGT-NTOs ordförande Anna Carlstedt.

Även rökningen har minskat överlag. Det är nu 13 procent av männen och 15 procent av kvinnorna som röker.

Narkotikan visar inte samma gynnsamma utveckling som alkohol och tobak. Det förefaller som om tillgången på narkotika är god. Under 90-talet sjönk användningen av narkotika, men den positiva trenden har inte fortsatt under 00-talet, snarare tvärtom. Narkotikadödligheten minskade i början av förra decenniet, men har ökat de senaste åren och är nu tillbaka på samma nivå som år 2000.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer