Offentliganställda chefer får alkohol i paketet

En ny undersökning från IQ-initiativet visar att var tionde offentliganställd chef fått alkohol i julklapp. Undersökningen visar också att var fjärde chef gett bort alkohol som gåva under det senaste året. ”Aningslöst”, säger Ann-Therése Enarsson, VD för IQ.

I åldersgruppen 20-44 år är det ännu vanligare att cheferna ger bort alkohol, här är siffran 32 procent.

– Det är aningslöst att ge alkohol i present till människor man bara känner yrkesmässigt, säger Ann-Therése Enarsson. För vissa kan det kännas genant och obekvämt att ta emot en flaska vin eller sprit. För andra kan julklappen rent av ställa till problem, och då tycker nog varken de eller deras familjer att det är en särskilt bra present.

En avhandling från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap visar att om företag är återhållsamma med alkohol minskar också drickandet bland de anställda. På företag som tvärtom är frikostiga med alkohol blir resultatet det motsatta – en bejakande alkoholkultur på arbetsplatsen leder till att fler får problem med sitt drickande.

Pierre Andersson

Mer från Accent