Integration

Nytt stöd ska underlätta civilsamhällets insatser

Ideella föreningar och stiftelser gör en viktig insats för att lyfta individer och bryta segregationen. Regeringen har därför beslutat om ett nytt stöd för fleråriga insatser.

Det nya statsbidraget innebär att det under 2018 kommer att betalas ut 53 miljoner kronor, och från och med 2019 och framöver 75 miljoner kronor årligen. Bidragen kommer att fördelas av Delegationen mot segregation, Delmos.

Det civila samhället kan nå nya och delvis andra målgrupper än offentliga aktörer, konstaterar regeringen.

– Jag är glad att vi äntligen riktar ett långsiktigt stöd till civilsamhället så att de inte behöver jobba utifrån ettåriga projekt. De kommer nu kunna söka medel för att genomföra fleråriga insatser, säger Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister, i ett pressmeddelande på regeringens hemsida.

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl

Den nya stödformen ska göra det möjligt för civilsamhällets aktörer att ansöka om medel för att långsiktigt minska och motverka segregation. Förordningen träder i kraft den 6 april i år.

Fotnot: Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent