Forskningspris

Nytt pris till nyttig alkoholforskning

I samband med sitt 60-årsjubileum i höstas instiftade Systembolaget ett nytt kunskapspris. Syftet är att premiera forskning som bidragit med nyttig kunskap för samhället.

Förutom att vara ett pris för framstående forskning kommer priset att användas för att uppmuntra att forskningsresultat sprids och kommer till nytta för samhället.

– Det är bra att Systembolaget instiftat ett pris för alkoholforskning. Jag tycker också att det känns bra att priskommittén, som utser pristagaren, är helt fristående. Ingen från Systembolaget deltar i beslutet om vem som ska få priset. Det är på samma sätt som CAN jobbar med sitt drogforskningspris, säger Claudia Fahlke, som är sammankallande i priskommittén.

Vad skiljer de båda priserna åt då?

– Främst att det här handlar om alkoholforskning. CAN:s pris gäller all drogforskning, säger hon.

Hon gillar tanken att Systembolaget premierar forskning som kommit till nytta.

– Jag tycker att det är bra att man väljer att lyfta fram forskningen till samhällsnytta. Det är en av mina käpphästar. Det behöver inte handla om lättillgänglig forskning som man varit ute och pratat mycket om. Det kan lika gärna vara svår forskning, men att den på något sätt kommit till nytta, säger hon.

Prissumman är på 100 000 kronor. Vill du nominera någon så gör det senast 15 april på www.systembolaget.se/kunskapspris.

Priset kommer att delas ut vid Systembolagets alkoholforskningskonferens den 12 – 13 maj 2016.

Mer från Accent