Nytt förslag kan bli räddningen för NSF

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF, har sett med stor oro på den kommande omstruktureringen av de svenska scoutförbundens samarbete. Men i helgen lades ett nytt förslag fram som kan bli räddningen för NSF.

I november förra året fattade de svenska scoutförbundens paraplyorganisation Svenska Scoutrådet ett beslut om att skapa en gemensam organisation för alla scouter i Sverige.

NSF var mycket kritiska till beslutet, och befarade att det skulle kunna få mycket allvarliga konsekvenser. Det förslag till ny struktur som lagts fram såg ut att tvinga NSF att välja mellan tre olika alternativ: att lämna IOGT-NTO, att lämna scoutrörelsen eller att lägga ner NSF helt och hållet.

NSF hoppades dock på att förslaget till ny struktur skulle modifieras så att NSF ska kunna fortsätta som ett självständigt förbund med en fot i nykterhetsrörelsen och en fot i scoutrörelsen. 

Nu ser det ut som att NSFs önskan har gått i uppfyllelse, enligt Niklas Blomqvist, styrelseledamot i NSF. I helgen presenterades nämligen ett nytt, modifierat förslag för de fem svenska scoutförbunden.

– Det här är ett kompromissförslag och allt  har inte satt sig ännu, men nu tror vi att det kommer att fungera eftersom att de har tagit hänsyn till oss. Vi kan ha kvar en egen organisation, men sedan finns det fortfarande oklarheter om hur samarbetet ska se ut på lokal nivå. Vi vill fortfarande ha ett samarbete men inte bli inlemmade i en annan organisation, säger  Niklas Blomqvist.

Det nya förslaget innebär bland annat att funktionerna för utveckling och för stödstruktur delas upp i två separata delar istället för att skötas i en och samma organisation. Det ska även bli möjligt att registrera medlemmar på olika sätt.

– Förslaget mottogs ganska positivt av alla förbunden, i och med att man tror att det är ett förslag man kan gå vidare med. De andra förslagen såg man ju splitting med.

Nästa steg är att de fem olika scoutförbunden ska ta ställning till det nya förslaget på de egna årsmötena. Det sista årsmötet är i november, och NSF har sitt årsmöte i oktober.

Hur NSF i slutändan kommer att ställa sig till förslaget är dock ännu för tidigt att sia om eftersom förslaget kommer att fortsätta modifieras fram till NSFs årsmöte, enligt Per Södergren, ordförande i NSF.

– Men som det ser ut nu så kommer vi att rekommendera medlemmarna att rösta för det. Jag tycker att det är ett bra förslag, eftersom det innebär att vi kan fortsätta tillhöra både nykterhetsrörelsen och scoutrörelsen, säger Per Södergren.

Jenny Stadigs

Mer från Accent