EU

Nytt EU-projekt samordnar synen på alkohol

Ett nytt EU-projekt ska hitta en gemensam metod för att mäta alkoholvanor, ta fram gemensamma rekommendationer om riskbruk och gemensam definition av ett standardglas. I höst ska EU besluta om man vill avsätta medel för projektet som i så fall startar i början av 2014.

Bakom projektet, Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (RARHA), står 50 organisationer från 29 länder skriver Marjatta Montonen, Alkoholpolitisk expert vid EU:s generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor, på websidan popNAD.

Projektets mål är att införa en gemensam metod för forskning om alkoholvanor, utveckla gemensamma rekommendationer och hitta goda exempel på hur man informerar om alkoholens risker.

Genom projektet hoppas man förbättra möjligheterna till jämförelser mellan forskningsresultat om alkoholbruk och alkoholskador, skriver Marjatta Montonen. Man hoppas också kunna enas om definitioner och rekommendationer av riskbruk och hur mycket ett standardglas ska innehålla. Det sista blir allt viktigare då det blivit vanligare att använda standardglas som mått på konsumtion.

I projektet deltar 26 medlemsländer, Norge, Island och Schweiz.

Portugals hälsoministeriums alkoholpolitiska avdelning, SICAD, koordinerar projektet.

Mer från Accent