Nykterheten i andra organisationer

Så här ser det ut i de andra svenska nykterhetsorganisationerna:

■ Blå bandet Gränsen går vid 2,25 volymprocent. Kommentar: ”Ibland diskuteras det om det är rätt att ha den gränsen eller om man borde ha en nollgräns. En del tycker att är du nykterist ska du inte dricka lättöl heller, men också om man tänker på dem som är beroende så kan lättöl trigga igång beroendet.”

■ Vita bandet Nykterhetslöftet säger att man ska vara helnykter. Kommentar: ”Det står inget om det men vi tillåter att man dricker lättöl och vi slår inte ner på dem som gör det.”

■ Vita nykter Gränsen går vid 2,25 volymprocent. Kommentar: ”Vi har lättölsgräns precis som IOGT-NTO. Det är av tradition. När vi säger att man inte ska dricka alkohol menar vi drycker som är starkare än lättöl.”

■ Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF 2,25 volymprocent. Kommentar: ”Den där gränsen är så gammal. Det där är historia. När lättölsfrågan tas upp inom organisationen möts det med iskyla, det är tvärnit.”

Mer från Accent