Politik

Nya lagar att vänta på ANDT-området

Förra veckan konstaterade Accent att anslagen till åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel minskar med 95 miljoner i regeringens budget för 2016.

Folkhälsominister Gabriel Wikström kan ännu inte säga vilka konsekvenser besparingarna kommer att få.

– I nuläget är det svårt att uttala sig om exakt vilka förändringar som kommer ske. Det är först när riksdagen har fattat beslut om budgeten som prioriteringar kan göras. Vår ambition är dock att värna den långsiktiga struktur som byggts upp under strategiperioden, svarar Gabriel Wikström Accent via mejl.

Enligt Lina Glans, sakkunnig på Socialdepartementet, ska en del av besparingarna kunna göras genom effektivisering och synergi effekter.

Betyder det att organisationen tidigare ineffektiv, eller hur ska man annars kunna spara in pengar den vägen?

– ANDT-strategin har i grunden varit bra. Den nuvarande ANDT-strategin löper ut 2015 och arbetet för att uppdatera strategin är i full gång. Det är naturligt att insatserna kan variera mellan olika strategiperioder. Vi behöver se över statens insatser för att få ut största effekt av de medel vi avsätter. ANDT-arbetet är till sin natur tvärsektoriellt och har en koppling till en rad politikområden. En viktig utgångspunkt i den reviderade strategin är därför att stärka samordning och synergier med insatser inom områden med bäring på ANDT-utvecklingen.

Är det inte kortsiktigt att spara in på förebyggande verksamhet?

– Det förebyggande arbetet på det här området är viktigt, och kommer att vara prioriterat för regeringen också fortsättningsvis. Men jag tror också att det behövs fler insatser. Vi arbetar på flera nivåer för att minska bruket av alkohol, narkotika, tobak och dopningspreparat och det pågår arbete inom flera viktiga delar vad gäller lagstiftning och reglering. Till exempel utreder vi skarpare åtgärder för minskad rökning och tar viktiga steg inom narkotikaområdet. Även inom alkoholområdet bereder regeringen förslag avseende e-handel och marknadsföring. Vi ser att många viktiga insatser de kommande åren kommer att ske på lagstiftningsområdet, inte minst vad gäller tobakslagstiftningen.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer