Nya alkohollagen: Dubbelt så många ansöker om serveringstillstånd

Café Mariaberget på Södermalm i Stockholm var ett av de första kaféer som fick serveringstillstånd efter att den nya alkohollagen infördes. Arthur Adell, som står i kassan, driver kaféet tillsammans med Bibi Eberstein som syns i bakgrunden.

Glöm kaffe latten. Nu är det alkohol som gäller. Sedan den nya alkohollagen infördes har antalet ansökningar om serveringstillstånd ökat kraftigt. Framförallt är det kaféer som vill bredda utbudet med öl och vin.

Café Mariaberget på Södermalm är ett av de första kaféerna i Stockholm som fått serveringstillstånd efter att den nya alkohollagen infördes den 1 januari.

Förutom ett par vinflaskor i kyldisken och några ölflaskor i läskkylen finns det inga tecken på att det serveras alkohol i lokalen. På Café Mariaberget säljs det två till tre flaskor vin och några öl i veckan.

– Vi gör ingenting för att lyfta fram alkoholen. Här står maten i centrum. Alkoholen har vi bara för att de som vill ska kunna få ett glas vin till maten, säger Bibi Eberstein, en av delägarna. Och berättar att de inte hade några förväntningar på att öka omsättningen eller få fler kunder med hjälp av serveringstillståndet.

– Vi känner oss inte som det stället som skyltar med en stor stark. Här är det kaffe, lunch och vatten som gäller. Alkoholen är bara ett komplement.

Den 1 januari trädde den nya alkohollagen i kraft och med det ändrades reglerna för vilka krav en restaurang måste uppfylla för att få serveringstillstånd. Tidigare skulle ett serveringsställe tillhandahålla “lagad mat”, i dag lyder formuleringen “lagad eller på annat sätt tillredd mat”.

Sedan den nya lagen trädde i kraft har ansökningarna om serveringstillstånd fördubblats i Stockholm. 115 ansökningar har kommit in hittills i år, under hela 2010 var det 130 som ansökte.

– Det är en tydlig tendens att det är många fler som söker nu. De som är nya är dels sushirestauranger men framförallt kaféer. De behöver inte göra så mycket för att utöka menyn och kan ganska lätt komma upp i kraven som ställs, säger Anders Häregård som är chef på tillståndsenheten i Stockholm.

Vilka som får serveringstillstånd i slutändan går inte att säga ännu eftersom många av ärendena fortfarande handläggs men Anders Häregård tror inte att de nya serveringsställena kommer att öka alkoholens skadeverkningar nämnvärt.

– Det är tyvärr så att ökar tillgängligheten så ökar konsumtionen. Men om man gissar att det är mest kaféer och sushiställen som tillkommer tror jag inte att ungdomar sitter där och dricker eller att det leder till mer krogvåld.

Även i Göteborg har ansökningarna om att få servera alkohol ökat kraftigt. Under 2010 var det totalt 27 stycken som sökte om nya tillstånd, hittills i år är det 37. I Malmö hade 33 ansökningar kommit in vid halvårsskiftet. Det är en liten ökning sedan 2010 då 28 sökte under det första halvåret.

Utanför storstäderna har den nya lagen inte lett till någon ökning. I mellanstora städer som Gävle, Linköping och Umeå har det kommit in ungefär lika många ansökningar som vanligt.

I dagsläget finns det cirka 11 000 serveringstillstånd i Sverige, år 2000 fanns det 9 631 tillstånd.

Joanna Wågström

Mer från Accent