Ny studie ifrågasätter sprutbyten

DRUGNEWS. Brittiska forskare som gått igenom studier av sprutbytesprogram för missbrukare finner att det saknas stöd för att de förebygger spridning av hiv och hepatit C. Översikten har skickats till landstingspolitikerna i Stockholm som idag, tisdag, fattar beslut om ett sprutbyte.
Översikten publiceras i vetenskapstidningen Addiction.

Forskarna under ledning av Norah Palmateer har systematiskt gått igenom engelskspråkig litteratur om olika utvärderingar av sprutprograms smittförebyggande effekter fram till mars 2007.

”The evidence is weaker than given credit for in the literature”, summerar forskarna försiktigt. De finner brister i fyra av de fem studier som en WHO-rapport från 2004 refererar till om fungerande smittskydd.

– Därmed utgör översikten ett underkännande av den WHO-rapport som så gott som alla som förespråkar sprutbyte hänvisar till, säger Per Johansson, generalsekreterare på Riksförbundet narkotikafritt samhället, till Drugnews.

Johansson som är motståndare till att fler sprutbyten startas i Sverige har mejlat studien till alla ledamöter i Stockholms landsting hälso- och sjukvårdsnämnd. Nämnden tar på tisdag eftermiddag ställning till förslag om ett fyraårigt försök med rena sprutor som del i flera insatser i huvudstaden.

Han anser att det är av stor vikt att den omstridda frågan vilar på kunskapsgrund.

– Därför bör landstinget skjuta på beslutet om sprutbyte och sätta sig in i de nya uppgifterna i översikten i Addiction, säger han.
Förslaget väntas antas då endast Moderaterna i nämnden idag uppgivit att de är emot ett sprutbyte. I Stockholms län finns uppåt 9 000 narkomaner som injicerar, men osäkerheten är stor.

Drugnews/SL

Mer från Accent