politik

Ny proposition för drogpolitiken

I dag har regeringen lagt en ny proposition för drogpolitiken. ”Det viktiga är att regeringen ger en signal om kontinuitet vad gäller förebyggande verksamhet samt utveckling av vård och behandling”, säger Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet.

I nya propositionen, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, anger regeringen mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp under åren 2011–2015.

– Det som är nytt är att vi sammanför de här fyra beroendena till samma familj, eftersom allt hänger samman ändå. Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakberoende brukar rankas som de fyra viktiga beroendena, säger Ulrik Lindgren.

Det här innebär framför allt att dopningen ges en högre prioritet än tidigare.

– Dopningen har sladdat bredvid förut. Nu har vi uttalat att det ska vara nolltolerans mot dopning.

Det övergripande målet föreslås vara ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Arbetet omfattar bland annat tillgångs- och tillgänglighetsbegränsande arbete, skydd av barn och ungdomar, förebyggande arbete, tidiga insatser, vård och behandling samt riktlinjer för samarbetet med andra länder inom EU och internationellt.

I propositionen fastslås även att det behövs fortsatta insatser för att förbättra samarbetet mellan olika myndigheter och mellan myndigheter och organisationer.

Några konkreta och praktiska förändringsförslag finns dock inte med i propositionen eftersom den bara rör den övergripande strategin för arbetet, enligt Ulrik Lindgren.

– Vi ska återkomma med en konkret handlingsplan för varje år så snart som möjligt.

Innehållet i den nya propositionen har till stora delar varit känt ända sedan i höstas, och Ulrik Lindgren har goda förhoppningar om att den kommer att röstas igenom i riksdagen.

– Det finns en svensk tradition av att man ska vara väldigt restriktiv med narkotika och alkohol, det finns en lång enighet om att bekämpa dopning på olika sätt, och sedan förra mandatperioden har vi en uppgradering vad gäller arbetet med tobak. Det innebär att läget ser mycket bra ut för att propositionen kommer att samla en bred majoritet.

Finns det något nytt i propositionen jämfört med vad ni pratade om i höstas?

– Nej, jag tycker inte det. Det som är viktigt är det att vi lyfter fram det här med kontinuiteten, det vill säga att vi fortsätter uthålligt. Vi ger besked till våra samarbetspartner om att vi fortsätter – kommunerna behöver inte vara oroliga över att det här kommer att vara något tillfälligt projekt, säger Ulrik Lindgren.

Jenny Stadigs

Mer från Accent