EMCDDA

Ny manual för att utvärdera förebygggande arbete

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drugg Addiction) i Lissabon har i dagarna kommit ut med en ny version av “Riktlinjer för utvärdering av förebyggande arbete”. Det är en handbok för den som planerar eller ska utvärdera ett förebyggande projekt.

Den nya versionen innehåller nya metoder, begrepp och exempel på förebyggande arbete och en modell för utvärdering.

Den första versionen kom ut 1998 efter att många efterfrågat verktyg och metoder för utvärdering.

Eva Ekeroth

Mer från Accent