Ny lag för vård av medicinberoende

DRUGNEWS. Läkemedelsberoende är näst efter alkohol det mest utbredda missbruksproblemet. Men trots att tusentals svenskar årligen fastnar i beroende av lugnande och smärtstillande mediciner, så saknar många landsting program för läkemedelsavvänjning.

Lugnande, smärtstillande och sömnmediciner förskrivs i mängder, men de riskerar samtidigt att skapa ett beroende hos patienterna. Det kan räcka med några veckors användning enligt läkares ordination.

Missbruksvårdsutredningen beräknar att 65 000 svenskar har fastnat i missbruk av läkemedel (såsom bensodiazepiner som Diazepam eller smärtstillande opioider som Tramadol eller Treo komp).

Läkemedelsberoende kan vara lika svårt att bryta som ett beroende av heroin, men det finns få vårdmottagningar som inriktat sig på att hjälpa till att bryta detta missbruk. Flera landsting saknar helt sådana avvänjningsprogram.

Det är något som regeringens missbruksvårdsutredare Gerhard Larsson vill ändra på. Han avser att föreslå en lag som tvingar sjukvården att ta större ansvar för beroendeproblem som man själv varit med att skapa, rapporterar SVT-Rapport.

– Det innebär att varje sjukvårdsområde, varje landsting måste ha en organisation för att möta detta – och möta det i de lägen där till exempel husläkaren inte riktigt behärskar situationen, säger han till Rapport.

Gerhard Larsson lämnar i april utredningen till regeringen.

Drugnews/SL

Mer från Accent