Ny konferens tar helhetsgrepp på drogområdet

Den nya konferensen Drogfokus ersätter från och med i år konferensen Sverige mot narkotika. Ambitionen med den nya konferensen är att ta ett helhetsgrepp på drogområdet och att skapa konsensus kring Sveriges restriktiva linje i drogfrågor.

Drogfokus riktar sig till dem som arbetar för ett narkotikafritt samhälle, en idrottsrörelse och ett samhälle fritt från dopning, ett minskat tobaksbruk samt med att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar.

– Regeringen har ett önskemål om att man inte ska fokusera på en substans i taget utan se på alla de här substanserna samtidigt eftersom det finns väldigt mycket likheter mellan dem och hur man kan arbeta förebyggande, säger Lisen Sylwan, informationssamordnare på Statens folkhälsoinstitut, som är en av en rad organisationer och myndigheter som är med och arrangerar konferensen.

Konferensen äger rum den 27 och 28 oktober i Örebro och kommer att bestå av bland annat föreläsningar, seminarier, öppen scen och utställare.

– Vi på Statens folkhälsoinstitut ser det som en väldigt viktig konferens, framför allt för våra nyanställda. Det är en väldigt bra utbildning, säger Lisen Sylwan.

Vilket är huvudsyftet med konferensen?

– Att vara ett forum för alla som jobbaar med de här frågorna, att skapa förståelse för bredden och att skapa nätverk. Vi vill skapa och bibehålla den opinion vi har för de lagar och bestämmelser vi har mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i Sverige. Vi vill att alla som jobbar med det här ska stå bakom regelsystemet, det är viktigt nu när det kommer så mycket influenser utifrån om legalisering. Vi önskar att vi ska få behålla den restriktiva linje vi har i Sverige

Konferensen kommer att gå av stapeln vart annat år, precis som föregångaren Sverige mot narkotika.

– Tidigare har det varit upp emot 1 000 deltagare, men hur det blir nu vet vi inte. Det har varit lite trögt med anmälningarna hittills.

Är konferensen öppen för allmänheten också?

– Nej. Tidigare hade vi ett program för allmänheten, men det var inte så många som kom, säger Lisen Sylwan.

Jenny Stadigs

Mer från Accent