Politik

Ny behandling botar fler med hepatit C

Ett nytt läkemedel mot hepatit C har godkänts i Sverige. Upp till tre gånger fler botas med den nya behandlingen.
– Det är en revolution, säger Soo Aleman, specialistläkare.

Det nya läkemedlet Victrelis har nyligen godkänts i Sverige. Tack vare läkemedlet kan upp till tre gånger fler personer med den allvarligaste varianten av hepatit C botas. Hepatit C är ett virus som, om den inte behandlas, kan leda till olika leversjukdomar som levercirrhos (skrumplever) eller levercancer.

– Det här är ett stort genombrott som många har väntat på, säger Soo Aleman som är specialistläkare inom gastroenterologi och hepatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Läkemedlet är ett komplement och ska ges tillsammans med de befintliga läkemedlen mot hepatit C, interferon och ribavin.

I de studier som genomförts botades 63 procent av dem som behandlades för första gången när de fick Victrelis tillsammans med interferon och ribavin. I kontrollgruppen som endast behandlades med interferon och ribavin var det 38 procent som blev friska.

Av dem som tidigare behandlats utan resultat var det tre gånger fler som botades när Victralis kombinerades med de andra läkemedlen.

– Det som är glädjande är att de som har skrumplever eller mycket avancerad ärrbildning i levern svarar bra på den här behandlingen, det gjorde de inte med de andra läkemedlen. Det är de patienter som har störst behov av behandling så det här gör skillnad på liv och död.

Behandlingen med Victrelis kan också halvera behandlingstiden för ungefär hälften av patienterna från ett år till sex månader.

– Man får många biverkningar av de här läkemedlen. Det är otroligt tungt och kan kännas som att få en influensa varje vecka. Biverkningarna blir inte färre nu men eftersom tiden i behandling blir kortare så blir det bättre för patienterna.

Inom kort kommer personer i Sverige att börja behandlas med det nya läkemedlet. I första hand kommer de som fått allvarliga följdsjukdomar att behandlas.

Joanna Wågström

Mer från Accent