Politik

Ny ANDT-strategi debatterad i riksdagen

Inga mål för totalkonsumtionen, inget specifikt mål för barn, inget stopp för alkoholglass eller annan marknadsföring. Regeringens ANDT-strategi debatterades i torsdags och kommer sannolikt gå igenom trots en hel del kritik.

Riksdagen debatterade igår den nya ANDT-strategin. Några stora protester blev det inte, men ändå en del kritiska inlägg och ifrågasättnaden.

Debatten inleddes av kristdemokraten Emma Henriksson som tyckte att det var oroväckande att inte något uttalat mål att sänka totalkonsumtionen finns med i den nya strategin.

– Det är ett oroande avsteg från principer. Alkoholkonsumtionen har varit en bärande del för alkoholpolitiken. Det finns vetenskaplig grund för att det är en viktig del för en framgångsrik politik. Nu har målet ersatts med ett påpekande om att alkohol är en accepterad del av vår kultur, säger hon.

Hon är också oroad över att det specifika målet för barnen har tagits bort.

– Regeringen har valt att ta bort det specifika målet  för barnen med hänvisning till att det ska genomsyra hela strategin. Om det fungerar är det bra, men om man tar bort ett mål är det risk att man missar i uppföljning. Det är målen man mäter, säger hon.

Moderaten Amir Adan är i stort sett nöjd med strategin och överens om att den allmänna konsumtionsnivån har störst betydelse för omfattningen av alkoholproblemen, men vill gärna ha möjlighet till gårdsförsäljning av lokalproducerad öl, vin och cider.

– Den restriktiva politiken har tjänat oss väl, men det betyder inte att det inte finns utmaningar. Det är bra med en bred samsyn, men vi strävar efter att utveckla och modernisera politiken med en väl avvägd balans mellan restriktivitet, och att ändå kunna utveckla möjligheter för gårdsförsäljning av lokalproducerade drycker.

Han poängterar att det är viktigt att fullfölja den förra strategin med målet ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skadeverkningar av alkohol, samt minskat bruk av tobak.

Av ett pressmeddelande från Moderaterna framgår att de inte är nöjda med att Sverige växlar strategi i narkotikapolitiken. De är överens med regeringen om fokus på förebyggande hälsoarbete ”så att fler får tillgång till ny kunskap och beprövad erfarenhet”, men ifrågasätter avsikten med att den svenska narkotika inte längre beskrivs som restriktiv.

Det har föranlett Cecilia Widegren, socialpolitisk talesperson för Moderaterna, att ställa en fråga till Gabriel Wikström:

”Vilka konkreta underlag och förslag till beslut har presenterats för riksdagen angående omsvängningen av Sveriges narkotikapolitik, och avser statsrådet att fortsätta att kämpa för nolltolerans mot narkotika i Sverige?

Sverigedemokraternas Christina Östberg välkomnar den nya ANDT-strategin, men tycker att den även borde innehållit en avsikt att föra över missbruksvården till landstinget. Hon efterlyser också satsningar på stöd till gravida för att hjälpa dem att sluta använda alkohol och tobak.

Sverigedemokraterna tycker också att den stora dödligheten av narkotika är oroande och bör utredas.

Christina Östberg påpekar också att många nya svenskar kommer från kulturer där rökning är mer utbredd och att de kan behöva hjälp med tobaksanvändning om Sverige ska nå målet med ett tobaksfritt Sverige 2025.

Även centerpartisten Anders W Johnsson  tar upp den höga narkotikadödligheten.

– Det är fullständigt oacceptabelt. För alla andra sjukdomstillstånd är det landstinget som har huvudansvaret. Här är det kommunerna. Det är en av orsakerna till att vi har svårt att komma till rätta med problemet. Öka tillgången till rena sprutor, antiviral behandling, läkemedelsassisterad behandling och Naloxon mot andningsstillestånd. Det är enkla och tydliga åtgärder som  skulle hjälpa oss att komma till rätta med problemet, säger han.

Sedan höjer han ett varningens finger mot eventuella planer på att legalisera cannabis.

– Det pågår ett fullskaligt experiment med ungdomar i några stater i USA. Resultaten därifrån förskräcker med ökade akutbesök för ungdomar och små barn som kommer in med cannabisförgiftning när man utvecklar produkter som tydligt är avsedda för unga, säger han.

Vänsterpartisten Karin Rågsjö tycker inte att nuvarande narkotikapolitik är på topp.

– Stora nedskärningar har lett till att evidensbaserad och relevant vård inte kan erbjudas alla. Av den ambitiösa missbruksutredningens många förslag är det bara ett enda som har realiserats. Regeringen borde damma av den tidigare utredningen.

Hon säger att 60–70 procent av de unga som söker hjälp för eget missbruk kommer från hem med föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka.

– Barn till missbrukare far illa. I dag är stöd till de här barnen frivilligt. Det borde det inte få vara, säger hon.

Hon talar om vikten av att förebygga missbruk.

– Skolan är viktigast i det förebyggande arbetet. Att gå ut gymnasiet med fullständiga betyg är den bästa förebyggande åtgärden, säger hon.

Hon ger också moderaterna en känga.

– Ni lyfter mycket om gårdsförsäljning i era motioner, om att smaka, och om serveringstillstånd, och så några attacker på Systembolaget. Men alkohol är inte vilken vara som helst. Det ska vara restriktivt och det ska inte vara en bar på Ica som på Folkungagatan i Stockholm. När man handlar med barnen ska man då ta ett glas vin och glida runt med kundvagnen? Det är inget fredagsmys i mina ögon, säger hon.

Sedan instämmer hon med Anders W Johnsson om att tillgången på naloxon och fria sprutor måste öka.

– Rena sprutor en smittskyddsåtgärd, inte en narkotikapolitisk fråga. Man ska gå på forskning och inte på magkänsla, säger hon.

Liberalernas Christina Örnebjär saknar läkemedel och spel i strategin och håller med centern och vänstern om att tillgång till sprututbyte och läkemedelsassisterad behandling måste finnas över hela landet.

– Missbruk ses ibland som en sjukdom och ibland som något som  behöver bestraffas. Missbruk måste ses som en beroendesjukdom oavsett om det gäller alkohol eller narkotika, säger hon.

Hon saknar också mål två, om barns säkerhet, i den gamla strategin.

– Mål mäts, det som inte står i målen mäts inte, säger hon.

Hon tillägger att det överhuvudtaget är olyckligt att ändra i målen eftersom det försvårar utvärdering.

– Eftersom vi är emot att det ändra i målen föreslår vi inte något nytt mål för årsrika, men det behövs åtgärder för äldre. Särskilt äldre kvinnor drabbas mer än tidigare, säger hon.

Även liberalerna anser de höga dödstalen av narkotika var ett misslyckande.

– Tak över huvudet och rena kläder kan vara början till ett nytt liv, säger Christina Örnebjär.

Socialdemokraten Hans Hoff beklagar att det som var avsett som en ökad satsning på barnen av de andra uppfattas som en försämring.

– Barn ska genomsyra hela strategin. Socialutskottet ställer sig bakom strategin och förutsätter att regeringen följer upp hur det går även om barnen inte har ett eget mål, säger han.

Han är ändå glad att partierna är så eniga.

– Det är glädjande och viktigt att alla partier står bakom målen: minskade medicinska och sociala skador av alkohol, ett rökfritt Sverige 2025 och ingen narkotika eller dopning, säger han.

Miljöpartiets Jan Lindholm vill uppmärksamma ledamöterna på de problem som uppstår i andra delar av världen när vi ökar vår medvetenhet och minskar konsumtion av ohälsosamma varor.

– Reklam om ohälsosamma varor i fattiga länder ökar. Företagen försöker kompensera bortfallet i våra länder med att öka konsumtionen i fattiga delar i världen. De fattiga länderna vågar inte driva processer mot företagen och de har också ofta en svag lagstiftning på området, säger han.

Han tycker också att det är ett problem att Systembolagets inköp måste gå via många mellanhänder.

– Systembolaget har en förnämlig uppförandekod som de försöker implementera genom hela kedjan. Den innehåller rimliga löner och andra åtgärder som vi tycker är självklara. Systembolaget anlitar personal som åker ut och kollar och de skickar också egen personal, men den bild de får skiljer sig ändå från den vi får från fackliga organisationer, säger han.

Mer från Accent