Integration

Nu satsar IOGT-NTO i Orsa på fadderverksamhet

IOGT-NTO i Orsa är en av de föreningar som har satsat mest på att integrera flyktingar. Nu startar man ett nytt projekt med fadderverksamhet och informationsträffar.

I slutet av augusti drar IOGT-NTO i Orsa igång ett nytt projekt med informationsträffar på söndagar för nyanlända. Tre kvinnor från IOGT-NTO kommer att informera nyanlända familjer om livet i Sverige. Det kan handla om allt ifrån praktiska saker som hur man gör bankärenden och pratar med försäkringskassan till synliga och osynliga koder, samt om vardagssituationer som kan vara bra att ha kunskap om när man möter svenskar. Det kan också handla om att ungdomar kan få gå och prata om sex och samlevnad och om att kvinnor får göra sina röster hörda.

Afaf Jourmaa är initiativtagare till projektet och en av de ansvariga. Hon kom själv till Sverige från Irak för tio år sedan och minns hur hon då uppskattade att få information om livet i Sverige på SFI. Numera är samhällsinformation till flyktingar ingen självklarhet. Därför är den här insatsen så viktig, anser hon.

Afaf Joumaa. Foto: privat
Afaf Joumaa. Foto: privat

– Det förekommer till exempel att folk som flytt fortsätter att vidmakthålla konflikter från hemlandet. Där har vi en uppgift att berätta att i Sverige måste man respektera och acceptera andra. Vi ska inte fortsätta att kriga här, vi har kommit hit för ett liv i trygghet, säger Afaf Joumaa.

Inom kort kommer man att skicka ut kallelser till flyktingarna där man uppmanar dem att komma till IOGT-NTOs samhällsinformationsträffar.

Projektet finansieras av Orsa kommun, som har avsatt en pott till integrationsarbete. Men för att godkänna IOGT-NTOs projektansökan ställde man krav på samarbete med övriga föreningslivet. Som en följd av det har nu har IOGT-NTO involverat Rädda Barnen och Röda Korset, som bland annat ska undervisa de tre informatörerna om barnkonventionen.

– Det var Afaf Joumaa som gjorde att vi fick upp ögonen för hur viktigt det är med information. Det florerar så många föreställningar och fördomar om vad man får och inte får göra, säger Anne-Marie Fröjdh, ungdomssamordnare på Orsa kommun och en av ansvariga för IOGT-NTOs nya integrationsprojekt.

– Det finns exempel på barn som stjäl identiteter för att få stanna. Vad de inte vet är att det kallas urkundsförfalskning och är ett brott. Och många föräldrar är oroliga för att socialen ska ta deras barn. Sådana rykten är vanliga och där kan vi göra en insats och berätta hur det ligger till,

När informationsträffarna kommit igång är tanken att gå vidare till steg två av projektet och ha fadderverksamhet för svenska och utrikes födda familjer. IOGT-NTO kommer att dyka upp på exempelvis föräldramöten i skolan för att försöka knyta ihop intresserade familjer med olika bakgrund.

Här är tanken att den utländska familjen ska få möjlighet att lära känna en svensk familj, kunna ställa frågor om allt de undrar över och eventuellt få ta del av deras nätverk, säger Anne-Marie Fröjdh.

Sedan tidigare satsar IOGT-NTO i Orsa bland annat på språkcafé och körsång för nyanlända.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer