Regler

Nu blir det lättare att kontrollera om butiker säljer alkohol till minderåriga

Första maj förra året blev det tillåtet för kommuner att göra kontrollköp av folköl och tobak. I går publicerade Folkhälsomyndigheten nya föreskrifter och råd för hur det ska gå till.

UNF gör ibland kontrollköp av alkohol genom att skicka ut sina underåriga medlemmar i butiker för att försöka handla. Det får inte kommunerna göra eftersom det anses vara en brottsprovokation. Kommunerna löste dock tidigare det dilemmat genom att skicka ut personer som hade åldern inne men såg yngre ut. I slutet av 2009 konstaterade Justitieombudsmannen, JO, att det sättet att arbeta var dold myndighetsutövning som saknade stöd i lagen.

Den 1 maj förra året kom lagstödet och kontrollköpen blev lagliga, även för kommuner.

I de nya föreskrifterna om kontrollköp av folköl och tobaksvaror skriver Folkhälsomyndigheten att avtal ska träffas mellan kommunen och kontrollköparen, att handlaren ska underrättas om resultatet av kommunen, inte av kontrollköparen. Kommunen ska också informera kontrollköparen om metoden och ge instruktioner för hur köpet ska gå till.

Kontrollköparen ska inte lämna oriktiga uppgifter vid köpet och inte försöka få köpa med hjälp av påtryckningar.

Folkhälsomyndigheten har också skickat med allmänna råd för vad instruktionerna ska innehålla, till exempel hur kontrollköparen ska agera, vad som ska köpas, vad som ska uppmärksammas och dokumenteras, hur varorna ska överlämnas till kommunen samt hur köparen ska agera i en konfliktsituation.

Enligt Folkhälsomyndighetens råd bör köparen se ungdomlig ut och inte visa legitimation. Kommunen ska också underrätta handlaren genast efter genomfört köp, enligt alkohollagen.

Folkhälsomyndigheten anser också att kommunen bör fastställa rutiner för hur man ska hantera de inköpta varorna. Myndigheten rekommenderar inte återköp eftersom den kontrollerade butiken kan känna sig tvingad att köpa tillbaka varan. Det inköpta bör hellre förstöras, enligt myndigheten.

Mer från Accent