Nej till drogtester av barn

Regeringen vill att polisen ska kunna drogtesta barn under 15 år utan att vare sig föräldrarna eller socialtjänsten gett sitt tillstånd. Syftet med drogtesterna skulle enligt regeringen vara att upptäcka missbruk i ett tidigt stadium.

Men det säger Lagrådet nej till. Att testerna sker i barnens eget intresse är inte ett tillräckligt starkt skäl för att tvinga dem att lämna urinprov, enligt Lagrådet.

I sitt yttrande skriver de att det i regel upplevs som mycket integritetskränkande att under övervakning lämna urinprov.

Dessutom anser Lagrådet att det finns en risk för att polisen kommer att använda uppgifterna i brottsutredande syfte, exempelvis genom att hålla förhör med den unge för att ta reda på vem som sålt narkotikan.

Joanna Wågström

Mer från Accent