Nätverk för Schyst resande

 

Hallå där,

Jenny Gustafsson från IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut, aktuell på TUR-mässan 2010 med en monter för samarbetet Schyst Resande.


Vad är Schyst resande?

Vi är sex organisationer som samarbetar i ett nätverk för att lyfta lokalbefolkningens villkor där vi turistar. Vi vill inkludera lokalbefolkningen i turismen, inte exkludera dem som det ser ut idag där upp emot 80 procent av inkomsterna från turismen kan gå till företag från andra länder. Som ambition har vi att kunna göra en certifiering och kunna rekommendera schysta resebolag, men även att jobba mer politiskt med miljöfrågor där man kan utveckla hur man reser, mer tågresande inom Europa till exempel.  

Vad är det för problem som ni jobbar emot?

När stora hotellkomplex byggs är det inte ovanligt att de som bott i de attraktiva områdena får flytta, och de som arbetar i turistbranschen får ofta dåliga löner och saknar sociala skyddsnät. Nästan all profit går till resebolagen eller företag inom samma koncern. Allt ifrån stolarna på hotellen till träet i möblerna kommer utifrån. Länderna själva blir som kulisser för resebolagen, och som svensk riskerar man att upprätthålla den kulturen genom sina resor.

Hur är man en schyst resenär?

Man kan ställa frågor till de resebolag man reser med, hur det ser ut på plats, vilka villkor och arbetsförhållande som råder på plats. Som konsument har man makt. Man kan skapa samma konsumenttryck som förändrat mycket inom textilindustrin.  

Erik Ardelius

Mer från Accent