Alkoholmonopol

M vill ha söndagsöppet Systembolag

Inför Moderaternas partistämma vill partiledningen se en utökning av Systembolagets öppettider. "Osolidariskt", tycker Johnny Mostacero.

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer tycker att det är rimligt att människor själva ska få bestämma när de ska köpa alkohol, säger han till Ekot. Att ökade öppettider på Systembolaget skulle kunna gå ut över alkoholberoende och deras familjer ser han som en acceptabel risk.

– I den här helheten, så bedömer vi ändå att möjligheten för var och en att få bestämma när man själv vill handla, i det här konkreta fallet göra det möjligt också på söndagar, att det känns som ett rimligt steg att ta, säger han till Ekot.

Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO håller inte med.

– En individs frihet kan i detta fallet vara andra individers ofrihet. Alkohol är den drog som orsakar störst andel andrahandsskador. Att ha öppet alla veckans dagar kommer främst drabba dem som far mest illa av de skador som alkoholen orsakar.

Han fortsätter:

– Det här är ett förslag som inte visar solidaritet med alla de som drabbas av alkoholens konsekvenser. Alkohol är ingen vanlig vara och av den anledningen har vi ett detaljhandelsmonopol för alkohol med begränsat antal försäljningsställen, reglerade öppettider och strikt ålderskontroll.

Johnny Mostacero menar att Sverige blivit en förebild för andra länder när det gäller det statliga alkoholmonopolet.

– Att Sverige då skulle röra sig åt andra hållet verkar både omodernt och saknar grund i forskning och levda erfarenheter hos de barn som växt upp i familjer med missbruk.

Flera studier tyder på att att ökade öppettider för alkoholförsäljning också leder till fler alkoholskador, bland annat en studie från Statens folkhälsoinstitut. Där noterar man att söndagsöppna alkoholbutiker i New Mexico ledde till en genomsnittlig ökning av alkoholrelaterade trafikolyckor och söndagsöppna barer i Australien ledde till att våldshändelser blev vanligare. Av ännu större intresse är kanske studiens slutsatser om vem som nyttjar de utökade öppettiderna:

”Även om den totala alkoholkonsumtionen är mer eller mindre oförändrad tyder evidensen på att högriskkonsumenter har störst benägenhet att dra fördel av sena eller tidiga öppettider”, konstaterar studien.

– Att urholka dagens detaljhandelsmonopol skulle leda till ökad konsumtion och ökade skador, och därmed en högre belastning på en redan tyngd hälso- och sjukvård och blåljuspersonal. Det blir ett dyrt pris för barn i missbruksmiljöer, för andra utsatta och slutligen även för alla skattebetalare. Vi borde istället prata om vad mer vi kan göra för att öka tryggheten och förbättra folkhälsan, säger Johnny Mostacero.

Ifall partistyrelsens förslag blir Moderaternas officiella politik avgörs på partistämman i oktober.

Mer från Accent