Missbruket av cannabis allt mer utbrett i Stockholm

66 procent av de ungdomar som skrivs in på ungdomsmottagningen Maria Ungdom i Stockholm har cannabis som huvuddrog. Förra året var andel 51 procent och för två år sedan 43 procent. Även det totala antalet ungdomar som tas in för utredning ökar.

Ökningen av cannabismissbruket beror på att ungdomarna attraheras av att ruset inte märks lika tydligt som med alkohol och att det inte uppstår samma typ av bakfylla, enligt Göran Hägglund, enhetschef på Maria Ungdom.

– En attitydförändring har skett bland ungdomar. Cannabis har blivit en livsstil som tagit över mycket från alkoholen, säger han till Svenska Dagbladet.

I maj satsade Stockholms stad två extra miljoner kronor på drogprevention bland ungdomar. Men det här är långt ifrån tillräckligt, skrev Vänsterpartiet i Stockholm på DN Debatt häromdagen.

”Pengarna skulle gå till samordnare i stadsdelarna för att stärka insatser mot ungas droganvändning. 2 miljoner delat på 14 stadsdelar = 142 857 kronor per stadsdel. Det vill säga i stort sätt ”nada” i en stad som har gått med 1,7 miljarder i överskott”, skriver vänsterpartisterna Karin Rågsjö, Inger Stark och Jackie Nylander.

De anser att det behövs kraftigare tag mot det ökade narkotikamissbruket, och vill bland annat att verksamheten på Maria Ungdom ska utökas och att mottagningen ska bli ett nationellt kunskapscentrum.

Stockholmsvänstern vill även se en fältstation på Sergels torg, en ”light-mottagning” för unga vuxna med beroendeproblematik och depressioner samt ett utvecklat drog- och brottsförebyggande arbete i stadsdelarna.

Jenny Stadigs

Mer från Accent