Höstbudgeten

Minskade anslag till alkoholförebyggande

I dag lade regeringen fram sin höstbudget. Alkoholskatten höjs enligt tidigare besked – och anslagen till förebyggande arbete minskas med 40 miljoner kronor.

Budgetförslaget innehåller inte särskilt många nyheter på alkohol- och narkotikaområdet. Sedan tidigare var det känt att regeringen skulle lägga ett förslag på en alkoholskattehöjning inför nästa år.

Förslaget innebär en höjning av punktskatten på öl och vin med nio procent. Punktskatten på sprit höjs med en procent. Ändringarna ska träda i kraft 1 januari 2015.

När det gäller anslagen till förebyggande arbete så föreslås en minskning. Under rubriken ”åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel” finns 2014 anslag på 299 miljoner kronor. Inför 2015 föreslår regeringen en minskning med 40 miljoner kronor till 259 miljoner kronor.

Inför 2016 och framåt ser regeringen en ännu kraftigare minskning framför sig – här ligger summan på 114 miljoner kronor årligen – men den kan komma att öka.

– Det förebyggande arbetet är mot alkohol och narkotika är naturligtvis väldigt viktigt, säger folkhälsominister Gabriel Wikström i ett mejl till Accent. Det bidrar till en ökad folkhälsa och minskade sociala kostnader i förlängningen. Samtidigt presenterar vi en stram budget, där reformutrymmet är begränsat för alla områden.

I budgetpropositionen hänvisar regeringen till att arbetet på det här området de senaste åren skett enligt en särskild strategi beslutad av riksdagen 2010 och att minskningen av anslagen sker i samband med att strategiperioden tar slut.

– De stora projekten inom ramen för strategin byggde från början på en treårsplan för 2012-2014, och de beräknas vara klara under 2014. När vi ska arbeta fram en ny strategi för 2016 och framåt blir det inte meningsfullt att dra igång nya, stora projekt redan under 2015. Regeringen kommer under 2015 att arbeta med frågan om en strategi för ANDT-arbetet för 2016 och framåt, och kommer i samband med det att återkomma också om resursbehovet för de aktuella åren, säger Gabriel Wikström.

***

Artikeln uppdaterad 2014-10-23, kl 15.18 med kommentarer från folkhälsominister Gabriel Wikström.

Läs budgetpropositionens kapitel 9 här. (Alkohol- och narkotikaarbetet avhandlas i kapitel 9.6.2).

Mer från Accent