Norge

Minskad försäljning på Vinmonopolet oroar

För första gången på 17 år minskar försäljningen på norska Vinmonopolet. Anledningen sägs vara att allt mer alkohol köps utanför Norge. "Detta är något som regeringen bör ta på allvar", säger chefen Kai Henriksen.

Norrmän har länge köpt mycket alkohol i Sverige på grund av skillnaden i pris och gränshandeln visar inga tecken på att minska. Dessutom har taxfreeförsäljningen ökat. Vinmonopolets chef, Kai Henriksen, är oroad över utvecklingen.

– Vinmonopolets roll som alkoholpolitiskt instrument är hotad, säger han till Aftenposten. Vi tappar en del av omsättningen av alkohol i Norge och det är en utveckling som inte kan fortsätta. Den nya regeringen bör ta det här på allvar.

Mellan 2000 och 2009 ökade Vinmonopolet sin försäljning stadigt. Efter ett par år med stabila nivåer ser man nu ut att gå mot en minskning i försäljningen för första gången sedan 1996. Hittills i år har försäljningen minskat med 7,7 procent jämfört med samma period förra året.

Den nytillträdda regeringen i Norge har sagt att man vill öppna Vinmonopolet under storhelger som julafton, nyårsafton och påskafton, men Kai Henriksen tror inte att detta kommer att leda till att monopolet tar en större del av försäljningen.

– Det sprider bara inköpen till fler dagar och medför ökade kostnader för Vinmonopolet.

Kai Henriksen tror inte att Norge vare sig kommer att sänka alkoholskatten eller införselkvoterna.

– Då får vi använda de medel vi har genom att öppna fler butiker och anpassa öppningstiderna till lokala förutsättningar, säger han till Aftenposten.

Henriksen pekar på både gränshandeln till Sverige och en ökad taxfreeförsäljning som orsaker bakom monopolets försäljningsminskning.

– Vi ser att Avinor, som driver flygplatserna, har som mål att fördubbla de kommersiella intäkterna från dagens 4,5 miljarder kronor till år 2020. Det skulle innebära en än mer förvärrad situation för Vinmonopolet.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer