Alkoholpolitik

Minister lovar krafttag i alkoholpolititiken

Ingen höjning av alkoholskatten – däremot åtstramningar i lagstiftningen kring alkoholreklam och e-handel. Det är tolkningen av folkhälsoministerns budskap till Alkoholpolitiskt forums medlemmar.

Det var en offensiv minister som mötte Alkoholpolitiskt Forums medlemmar i torsdags. Några konkreta exempel ville han dock inte ge, men att lagstiftningen kring marknadsföring av alkohol kommer att stramas åt stod rätt klart. Detsamma gäller e-handel och kanske även alkoholhaltiga produkter som alkoholisglass.

– Vi har varit allt för reaktiva under allt för lång tid. Det har allt för mycket gått ut på att försvara Systembolagets monopol och mindre på hur vi skulle kunna agera. Vi har tvingats till reträtt ibland och tvingats bli mer defensiva. Nu hoppas jag att vi blir modigare, säger Gabriel Wikström.

Han nämner marknadsföringsfrågor som en av de frågor där det borde gå att driva en mer offensiv politik.

– Ingenting är omöjligt. Det betyder bara att man inte försökt tillräckligt mycket. Vi kommer att vrida och vända på varje sten, säger Gabriel Wikström.

På frågan om han med det menar att vi kan återgå till ett totalförbud mot alkoholreklam svarar han i varje fall inte nej.

– Ja, jag säger inte att det är omöjligt. Vi ska inte begränsa vår egen tanke och kreativitet. Vi måste våga ifrågasätta principer. Jag är inte främmande för någon tanke, säger han.

Gabriel Wikström påpekar att den nya tekniken, med alla sociala medier, har medfört oanade möjligheter för den som vill provocera och som vill marknadsföra olika produkter.

På en fråga om e-handeln och varför inte regeringen gått på utredarens förslag och ändrat lagen svarar Gabriel Wikström:

– Vi har dröjt för att vi inväntat Alkotaxi-målet från Finland för att få reda på hur långt vi kan gå. Varför nöja sig med det utredningen föreslår om man kan gå längre?

Han säger också att regeringen ska titta på om fenomen som alkoholisglass kan tas med i lagstiftningen i samband med e-handeln.

Någon global alkoholstrategi kommer regeringen i nuläget inte att prioritera.

– Många av de hot vi står inför kommer av globaliseringen. Därför är det positivt att en gemensam alkoholstrategi för EU nu börjar ta fart. En bred majoritet av medlemsländerna vill ha en sådan. Även de som bara tycker att EU ska vara en klubb för ekonomi borde vara intresserade av alkoholpolitik eftersom alkoholen medför så stora kostnader, säger han.

Däremot ger han inga förhoppningar om att regeringen aktivt ska verka för en global alkoholkonvention, liknande den som finns på tobaksområdet som efterlystes av flera internationella forskare under Systembolagets konferens Agenda 2015 och som KSAN har gjort en namninsamling för.

– På det globala planet är just nu narkotikan prioriterad. Där är läget akut, säger Gabriel Wikström.

Han säger också att lagstiftningen kring sprututbyte kan komma att förändras för att motverka den negativa utvecklingen med ökad narkotikarelaterad död.

Den nya ANDT-strategin kommer att presenteras under januari 2016. Den kommer inte att innehålla något konsumtionsmål. Däremot lovar ministern att barnperspektivet ska genomsyra hela strategin.

Någon höjning av alkoholskatten ger han inga förhoppningar om.

– Det är inte jag som beslutar om skattehöjningar, konstaterar han.

Mer från Accent