Mindre knark på fängelserna

Enligt Kriminalvården så minskar förekomsten av narkotika inne på anstalterna i Sverige.

– Det är en samlad bedömning utifrån urinprov, antal beslag och uppgifter från både personalen och de intagna, säger Christer Isaksson, Kriminalvårdens säkerhetschef.

Under 2008, som är den senaste statistiken som finns tillgänglig, togs cirka 91 000 urinprov och 5,6 procent av dem var positiva. 12 000 av proven lämnades av intagna efter att de haft permission, så kallade ankomstprov, av dem var nästan 2 400 positiva.

Totalt 178 gram cannabis, 88 gram centralstimulerande droger och 14 gram opiater beslagtogs på fängelserna under året.

– Vi jobbar hårdare och har mer kontroller och fler hundar. Men vi har också ett bredare utbud av vårdinsatser, säger Christer Isaksson.

Joanna Wågström

Mer från Accent