Fixrum

Miljöpartiet vill ha fixrum för narkotika

Miljöpartiets kongress ställer sig bakom ett förslag om försöksverksamhet med särskilda rum där narkomaner kan injicera narkotika. Argumentet är att färre ska dö av överdos och att spridningen av smittsamma sjukdomar ska minska.

– Jag är extremt skeptisk till sprutrum i Sverige, jag tror att vi kan använda resurserna mycket bättre. Vi måste satsa mycket mer på snabb tillgång till bra vård och behandling, i dag är det fortfarande svårt för många att få den hjälp de behöver, säger Pierre Andersson, IOGT-NTO:s narkotikapolitiska talesperson.

Förslaget kommer från Grön Ungdom och Miljöpartiets kongress beslutade i helgen att ställa sig bakom det rapporterar Sveriges television. Miljöpartiets styrelse var emot förslaget, men ombuden valde att gå på Grön Ungdoms linje.

Injektionsrum finns i flera europeiska länder och, enligt den europeiska narkotikabyrån EMCDDA, har de en positiv effekt på riskbeteende hos injektionsmissbrukare. Även om Pierre Andersson är kritisk till förslaget om fixrum anser han att något måste göras.

– Att så många dör av narkotika i Sverige är helt oacceptabelt, här måste regeringen fram med ett kraftfullt åtgärdspaket. Det finns en del bra i förslagen från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, men de har till exempel helt missat vikten av ett effektivt förebyggande arbete. Det är så galet, det är ju alltid bättre att förebygga problem än att försöka reparera i efterhand, i den mån man kan, säger han.

Pierre Andersson tycker också att kunskapen om vad som ligger bakom dödsfallen måste öka.

– Vi behöver gå till grunden med vad det egentligen är som ligger bakom ökningen. Vi vet att substitutionsbehandling har god evidens om den utförs bra, men det finns också ett besvärande tidssamband mellan ökad dödlighet och ökad användning av preparat som Subutex. Det måste utredas, säger han.

Mer från Accent