Skademinimering

Miljöpartiet föreslår injektionsrum

Rasmus Ling (MP) har lämnat in en motion om försöksverksamhet med injektionsrum för heroinister.

Sveriges dokumenterat höga narkotikadödlighet anförs som en anledning att införa en mer skademinimerande narkotikapolitik. 2014 dog 92,9 människor per miljon invånare i Sverige av narkotika. Det är långt över europasnittet.

Rasmus Ling anser att dödligheten är ett resultat av Sveriges narkotikapolitik, som satt det narkotikafria samhället som högsta mål. Han jämför Sverige med Danmark, som för en mer skademinimerande narkotikapolitik och också rapporterar en lägre narkotikadödlighet.

I Danmark har man sedan flera år så kallade fixerum dit heroinister kan komma för att injicera upp till två gånger om dagen, förutsatt att de är fyllda 20 år. Några krav på motprestation att försöka komma ur sitt missbruk ställs inte.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer