Miljonlotteriet

Miljonlotteriet tillbakavisar anklagelse om olagliga avtal

SVT anklagar Miljonlotteriet för att ha skickat hem olagliga avtal till sina kunder. Anklagelserna tillbakavisas av VD Annika Nyberg.

Förra veckan rapporterade SVT att konsumenter känt sig lurade av Miljonlotteriets säljmetoder. Miljonlotteriet påstods ha skickat hem olagliga avtal till före detta kunder. Avtalen var en förutsättning för att konsumenten skulle få ut ljudfiler av det säljsamtal där man rekryterats som kund, och enligt avtalet fick inspelningen inte delas vidare till tredje part.

Annika Nyberg, VD på Miljonlotteriet, håller inte med om att avtalen är olagliga.

– Vi måste säkerställa vem som begär ut filen. Det är inte så konstigt, tanken är att skydda kunden, det är av integritetsskäl, säger hon.

Konsumentverket avråder från denna typ av avtal, men Miljonlotteriets jurister gör en annan tolkning.

– Vi har rådfrågat våra jurister och de är inte av samma åsikt. Syftet är att filen inte ska kunna spridas hur som helst och tanken är att skydda kunden, säger Annika Nyberg.

I våras slutade dock Miljonlotteriet att skicka dessa avtal och införde ett nytt system där kunderna i stället får lyssna på inspelningen direkt  i telefonen, vilket Miljonlotteriet anser är bättre för kunden ur integretssynpunkt. Annika Nyberg säger att man är snabb med att lämna ut ljudfiler till myndigheter för granskning när så begärs.

Flera kunder har ändå begärt ut ljudfiler av säljsamtal eftersom de känt sig lurade. Av de 23 anmälningar mot Miljonlotteriet som kommit in till Konsumentverket hittills under 2017 kommer 10 från personer som upplever att de inte tackat ja till att bli kund hos lotteriet men ändå fått lotter hemskickade. I 16 av anmälningarna riktas kritik mot Miljonlotteriets telefonsäljare.

– Det är oerhört beklagligt om vi har kunder som känner sig lurade. Därför har vi strikta avtal för hur våra underleverantörer ska agera. Varje säljare blir utbildad och får särskilda manus att jobba utifrån, säger Annika Nyberg.

Ljudfilerna som spelas in vid försäljning via telefon kan därför även användas för att kontrollera om säljaren sköter sin uppgift. Oftast handlar problemen om enskilda medarbetare, enligt Annika Nyberg.

I en skrivelse till Konsumentverket medger Miljonlotteriet att flera fel har begåtts vid försäljning via telefon och att man jobbar vidare med utbildning av säljare. Flera säljare har också sagts upp från sina uppdrag.  En av de anmälningar som kom in till Konsumentverket under våren ledde även till att avtalet sades upp helt med ett  telemarketingbolag.

– Det här påverkar ju vårt varumärke och riskerar att bli väldigt skadligt. Men vi är också det enda spelföretaget som har en kundombudsman hos oss som ska underlätta kontakten med kunderna, säger hon.

Däremot anser Miljonlotteriet att inga fel begåtts när det gäller ljudfilsavtalen.

Efter att socialdemokratiska Kombispel utsatts för kritik tidigare i höstas uttryckte IOGT-NTO-medlemmar oro för rörelsens eget spelbolag, Miljonlotteriet. Kombispel hamnade i blåsväder bland annat för att genom ett undantag i lagen sälja lotter på faktura och för att ha sålt lotter till skuldsatta personer. Många hade även hamnat hos Kronofogden efter att inte ha kunnat betala sina skulder till Kombispel.

Miljonlotteriet säljer också lotter på faktura enligt det undantag i lotterilagen som gäller för alla ideella spelbolag. Miljonlotteriet har dock som policy att aldrig dra privata kunders skuldärenden till Kronofogden. Det har man gett sitt finansbolag tydliga direktiv om. När Accent begär ut uppgifter från de senaste tre åren från Kronofogden hittas dock en privatkund som fått ett betalningsföreläggande från Miljonlotteriet.

– Det är oerhört beklagligt. Vi har en rutin att det inte ska bli så, det är etablerat i avtal med vårt finansbolag. I det här fallet verkar det vara en enskild handläggare som gjort ett misstag, säger Annika Nyberg, VD på Miljonlotteriet.

Betalningsföreläggandet  gick ut i februari 2016, men drogs tillbaka av finansbolaget månaden efter när misstaget upptäcktes.

– Av någon anledning har ärendet sedan legat kvar passivt, men det ska vara avslutat sedan september i år, säger Annika Nyberg.

Hon säger att finansbolaget sedan dess har fått se över sina rutiner för att i största möjliga mån om se till att en sådan sak inte ska kunna hända igen.

– Det finns alltid en mänsklig faktor, men de har lagt in en spärr i sina system nu för att inget från oss ska kunna gå vidare till Kronofogden, säger Annika Nyberg.

Hon betonar vikten av kundskydd och spelansvar.

– Vi agerar på kommersiella grunder och det är ju också anledningen till att IOGT-NTO kan genomföra mycket av sin verksamhet. Sedan vill vi självklart att de som är kunder hos oss ska prata gott om vår verksamhet.

Att driva spel är en etiskt svår bransch och de finns de som ifrågasätter att IOGT-NTO bedriver spel genom Miljonlotteriet. Miljonlotteriets avkastning 2015 stod för 92 procent av IOGT-NTO:s ekonomi. Medlemsavgifterna står inte ens för 1 procent av intäkterna.

Under 2016 hade Miljonlotteriet ett överskott på 119 699 825 kronor. Sedan år 2000 har spelbolaget bidragit med mer än 1,8 miljarder kronor till IOGT-NTO-rörelsens verksamhet. Under första halvåret av 2017 växte den svenska spelmarknaden med tre procent medan Miljonlotteriet backade med två procent och omsatte 149 miljoner kronor.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer