Metoo

Metoo mer komplext i ideella organisationer

Metoo-frågan är mer komplex i en värdebaserad verksamhet med både anställda och ideella krafter. Om detta var paneldeltagarna vid seminariet ”Metoo, chefen & tystnadskulturen i civilsamhället" eniga.

– Anställda i ideella organisationer delar ju ofta organisationens värderingar och är både anställda och ideella, vilket medför en risk för tystnad. Det finns en rädsla för att skada den älskade organisationens rykte, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef i fackförbundet Unionen, vid seminariet som hölls i RFSU:s lokaler i Stockholm.

Inger Lise Olsen, genderhandläggare i Svenska kyrkan och undertecknare av uppropet #vardeljus, menar att ”snällhetskulturen” kan vara förödande.

– Att jobba för ”det goda” kan göra det svårt att ta tag i detta. Men kulturen äter strukturen till frukost, och jag hoppas för svenska kyrkans del att vi klarar av att bli anmälda och kan vårda det förtroendet. Man måste förstå att goda människor kan göra onda gärningar, säger hon.

Att jobba för ”det goda” kan göra det svårt att ta tag i detta.

En deltagare påpekade civilsamhällets ansvar:

– Vi har ett särskilt ansvar. Vi jobbar ofta med barn och unga, och de här sakerna ska inte hända, säger hen och vittnar om en organisation där tystnadskulturen fortgår trots att många lämnat sina uppdrag i protest.

Hanna Mikaelsson, HR-specialist i RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, betonar ledningens agerande.

– Först och främst måste det finnas en vilja från den högsta ledningen att ta tag i problemen och agera, säger hon, och fortsätter:

– Det måste finnas en tydlighet, man måste gå vidare, följa upp och ta till konkreta åtgärder, i värsta fall avsked.

Vi män är inte här idag, för vi vet att det här kommer att ta tid, resurser, och framförallt vara jobbigt.

Svante Tidholm, från den feministiska organisationen Män, blickar ut över rummet och seminariedeltagarna som med få undantag är kvinnor:

– Vi män är inte här idag, för vi vet att det här kommer att ta tid, resurser, och framförallt vara jobbigt. Men män måste bryta mot de normer som gör att vi beter oss destruktivt, säger han:

– De flesta har noll koll och står oförberedda med tomma händer i de här frågorna, hävdar han.

För anställda finns avtal och regler, men förtroendevalda, kurs- och lägerledare, måste göras medvetna om sitt ansvar, säger Henrik Ehrenberg, Unionen:

– De måste förstå att deltagarna kan vara i en beroendeställning och ser upp till ledarna. De kan inte flörta och kladda, säger han.

Han menar att de ”måste komma över tröskeln i sitt ledarskap”:

– Det är väldigt viktigt att få de konkreta situationerna beskrivna för organisationen, till exempel visa sexistiska sms och bilder som förekommer. Det är lätt att hamna i att ”det rör inte oss”, säger han.

Det viktigaste för den utsatta är att bli trodd och få hjälp att placera skulden. Det är ofta fel personer som skäms.

Hanna Mikaelsson, RFSU, anser att det är lätt att bli hemmablind:

– På RFSU pratar vi om gränssättning, normer och värderingar varje dag. Men även vi behöver titta inåt och rannsaka oss själva så att vi lever som vi lär.

Inger Lise Olsen, Svenska kyrkan, instämmer.

– Vi måste börja med det som sker i våra egna sammanhang. Det viktigaste för den utsatta är att bli trodd och få hjälp att placera skulden. Det är ofta fel personer som skäms, säger hon.

Monica Lysholm, förbundsdirektör i IDEA, arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, berättar att de i höstas förberedde sig för en anstormning när metoo-uppropen publicerades.

– Men metoo har inte lett till fler frågor kring det här ämnet hos oss, det har varit konstant under de tio år jag arbetat här. Däremot har arbetsmiljöfrågor i stort – hur vi är mot varandra på jobbet – ökat, säger hon.

Så fort man hör eller ser något som inte är okej ska man släppa tystnadskulturen och reagera direkt.

Hennes råd är att agera direkt.

– Vi har otroligt mycket verktyg. Och vi alla utgör vår arbetsmiljö. Så fort man hör eller ser något som inte är okej ska man släppa tystnadskulturen och reagera direkt.

Monica Lysholm, IDEA, varnar också för att det kan bli bakslag.

– Det finns en risk för att det blir en bumerang. Där den som uppfört sig som ett svin får sparken och senare får ett skadestånd på två årslöner i en rättsprocess, säger hon.

Fotnot: Det är konsulten Johan Welander, Thinkandact, som tagit initiativ till seminariet och som också var moderator. Seminariet var det första i serien #Detandraarbetslivet. 

Mer från Accent