Metadon

Metadonprogram ska snabbutredas

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att snabbutreda metadon och Subutex i missbrukarvården. Bland annat långa kötider, ojämnt vårdutbud och varför behandlingar avbryts ska synas.

Brister i läkemedelsassisterad behandling har uppmärksammats och diskuterats mycket senare tid. Inte minst efter att riksdagsledamoten William Petzäll, 24 år, nyligen avled. Han sökte hjälp för sitt drogmissbruk, men nekades metadonbehandling i sitt landsting.

I torsdags begravdes Petzäll, samma dag beslutade regeringen att Socialstyrelsen ska kartlägga och analysera situationen om underhållsbehandling för opiatberoende personer.

Ansvarig minister Maria Larsson (KD) uppger dock att en snabbutredning var planerad före hans bortgång och att redan den stora missbruksutredningen förra våren pekade på flera brister. Socialstyrelsen ska nu kartlägga och analysera bristerna och föreslå åtgärder – exempelvis om olika tillgänglighet i landet, väntetider och varför ibland behandling avbryts, bland annat om patienten sidomissbrukar.

– Det har förts en diskussion om att den inte alls borde få avbrytas. Men det måste vägas mot risken att fortsätta ett missbruk vid sidan av behandlingen, säger Maria Larsson till TT.

Avsikten med syntetiska opiatläkemedel (ex. metadon och Subutex) är att dämpa suget för heroin/morfin-missbrukare och att patienten socialt ska kunna fungera. Men behandlingen riskerar bli livslång. Det förekommer även sidomissbruk och läckage till illegala marknaden, och har antalet dödsfall av metadon ökat senare år.

Senast 15 november ska Socialstyrelsen redovisa uppdraget för regeringen.

– Det blir nog ingen skillnad med en snabbutredning, så länge som attityder och drogfrihet anses viktigare än att rädda liv. Metadon fungerar, men flera avstängs som straff efter något återfall, eller nekas helt behandling, såsom William. Det ökar risken att dö. Han bönade och bad förgäves om få komma till program, säger Berne Stålenkrantz, ordförande Svenska Brukarföreningen, till Drugnews.

Föreningen ska nu begära in handlingar och journaler och starta en egen utredning om vården av William Petzälls och hans död. En kampanj till hans minne, ”Glöm aldrig William”, planeras också.

Mer från Accent