”Media överdriver problemet med nätdroger”

Det har skrivits och pratats en hel del om nätdroger i media den senaste tiden. Men problemet är inte alls så stort som det framställs, hävdar drogexperten Nicklas Kartengren.

– Det är mycket lättare att göra media om dödsdroger på nätet än att göra nyanserade artiklar om alkohol- och narkotikaproblem i samhället, säger Nicklas Kartengren, alkohol- och narkotikaföreläsare med en bakgrund på bland annat Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Det här anser han har lett till att problemet med nätdroger har uppförstorats, delvis på bekostnad av andra frågor.

– Det är viktigare att fokusera på alkohol och cannabis när det gäller ungdomar. Det drabbar många fler.

Nicklas Kartengren förstår dock att både media och föräldrar anser att det är upprörande att det går att köpa lagliga preparat på internet som kan vara skadliga eller till och med dödliga.

– Men den nya svenska lagstiftningen som vi fick i april i år verkar ha haft effekt, och har lett till att många svenska drogsajter har fått stänga.

Lagstiftningen innebär att polis och åklagare får beslagta och förstöra preparat som ännu inte har klassats som narkotika men som är under utredning.

– Många har hävdat att man borde införa familjeklassning av preparat istället, men det blir inte rättssäkert. Vi kan inte förbjuda saker om vi inte vet om de är farliga – lagstiftning måste få ta sin tid.

Även om Nicklas Kartengren vill tona ner problemet med nätdroger vill han inte förringa det faktum att de nya preparaten trots allt ställer till problem för individ och samhälle.

– Det jag vill göra är att nyansera bilden. De undersökningar som har gjorts i bland annat Sverige och Storbritannien om förekomsten av de här preparaten visar att problemet inte är så stort ännu.

Risken finns dock att problemet kan öka i omfattning.

– Antalet preparat ökar hela tiden och distributionsformerna blir allt bättre, så visst måste vi vara förberedda, säger Nicklas Kartengren.

Jenny Stadigs

Mer från Accent