Mängdrabatt på Systemet – rekordökad försäljning

Det är förbjudet med erbjudanden i stil med ”köp fyra flaskor vin, betala för tre”. Men på Systembolaget är det okej med mängdrabatt i form av vin i box, och det är en av huvudorsakerna bakom den mycket stora försäljningsökningen av vin.

Systembolagets vinförsäljning har ökat mycket kraftigt under de senaste tio åren. År 2000 sålde Systembolaget mindre än 105 miljoner liter vin och år 2009 hade den siffran ökat till mer än 167 miljoner liter vin.

Men det är inte försäljningen av vanligt vin på flaska som ökat, tvärtom. Det såldes nästan 12,6 miljoner liter mindre flaskvin år 2009 än vad det gjorde år 2000. Bakom hela den explosionsartade ökningen ligger istället boxvinerna.

Det första boxvinet introducerades på Systembolaget år 1997, och år 2000 såldes det drygt 18,6 miljoner liter boxvin. Tio år senare var den siffran uppe i rekordhöga 91,6 miljoner liter. Även försäljningen av vin i pappförpackning har ökat något, men den ökningen är mycket blygsam i jämförelse.

Enligt Lennart Agén, presschef på Systembolaget, beror boxvinernas explosionsartade försäljningsutveckling dels på att konsumenterna anser att förpackningen är praktisk, och dels på att literpriset för ett vin är lägre då det säljs i box än då det säljs i flaska.

– I många fall så är samma vin på box billigare än fyra flaskor, säger Lennart Agén.

I alkohollagen finns ett förbud mot mängdrabatt. Det är exempelvis inte okej vare sig för restauranger eller Systembolaget att ha erbjudanden i stil med ”köp fyra flaskor vin, betala för tre”.

Varför är det då okej med mängdrabatt när det gäller boxvin?

– Det är ju inte mängdrabatt på det sättet. Det här handlar om att vår prissättningsmodell bland annat utgår från vår hanteringskostnad. Vår hanteringskostnad för en flaska vin och en box är den samma, men hanteringskostnaden för fyra flaskor vin är betydligt högre jämfört med en box. Dessutom är det billigare för producenten och leverantören att hantera en box än fyra flaskor och det kommer kunderna till godo, säger Lennart Agén.

Men från konsumentens synvinkel så innebär ju boxviner mängdrabatt. Är det förenligt med ert uppdrag?

– Inom ramen för vårt uppdrag kan Systembolaget inte kompensera minskade hanteringskostnader för en viss förpackningstyp med ett högre prispåslag. Det blir i så fall en politisk fråga som hanteras genom alkoholskatter, säger Lennart Agén.

Enligt Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig hos folkhälsominister Maria Larsson, har frågan varit uppe till diskussion om huruvida det skulle vara möjligt att komma åt boxvinernas lockpriser med skatteinstrumentet.

– Men det är så att vi måste rätta oss efter vad det finns för direktiv på området ifrån EU om hur skatten ska sättas. Och då är det inte så att man kan variera skattesatsen beroende på olika typer av förpackning utan det är alkoholvolymmåttet som gäller för skattesatsen. Det betyder att vi inte kan anpassa och göra någon målinriktad högre skatt på exempelvis boxviner, säger Ulrik Lindgren.

Mer från Accent