Livligt när unga snackar drogpolitik

DRUGNEWS. Trots rubriken ”Ungas tankar om alkoholpolitik” så kom den livliga debatten i torsdags kväll mellan ungdomsförbunden att handla om drogpolitik i bredare perspektiv. Alkoholmonopol, narkotikafritt samhälle, missbruksvård …

Det var Sveriges Blåbandsungdom och Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN) som bjudit in representanter för riksdagspartiernas ungdomsförbund till Klaragården i centrala Stockholm. Sex av de sju mötte upp, Moderaternas ungdomsförbund sände ingen representant.

Det enda av ungdomsförbunden som stack ut och verkligen bjöd upp till debatt var Centerns ungdomsförbund.

– Jag börjar stenhårt och kommer inte vika mig en tum. Vi i CUF vill ta bort monopolet på alkohol, vi tycker att om man är 18 år och kan rösta i demokratiska val så ska man också kunna gå och köpa sig en flaska champagne om man har något man vill fira, sade Hannes Hervieu.

Han fick genast mothugg från de andra, där samtliga vill ha kvar den restriktiva alkoholpolitiken.

– Det är ett fritt val att fira med alkohol. Men det fria valet är någon annans ofrihet med en massa problem för till exempel barn, familj och vänner, sade Ellinor Eriksson från SSU.

De övriga förbunden framhöll också att en hög alkoholkonsumtion leder till fler brott och ökad otrygghet på stan och på krogen.

Drugnews undrade vad de anser om beroendevården och hur missbrukare ska kunna få tillgång till ordentlig vård, utan att falla mellan stolarna, högaktuellt efter utredaren Gerhard Larssons uppgifter om att fyra av fem av landets minst en halv miljon missbrukare inte får samhällshjälp.

Ingen av representanterna anser sig särskilt insatt – frågan har inte tagits upp ordentligt på deras kongresser, blir svaret. Men de försökte ändå ge några besked.
Kristdemokraternas ungdomsförbund vill öka resurserna till frivilligorganisationer och det offentliga för att hjälpa personer komma ifrån missbruk. Liberala ungdomsförbundet vill invänta utredningen, men framhåller att vårdgaranti ska gälla för alla och att landstinget ska stå för vårdinsatserna. SSU, Grön Ungdom och KDU menar att en obruten vårdkedja måste skapas och den ska sträcka sig hela vägen till en försökslägenhet.

CUF vill stärka sprutbytesprogrammen. Bara KDU och Ung Vänster är tydligt emot sprutbyten. Men Ung Vänster anser såsom moderpartiet att egen konsumtion av narkotika ska avkriminaliseras.

– Vi anser att all form av missbruk är en sjukdom, därför ska samhället erbjuda missbrukaren vård. Om missbrukare behöver läkemedel för att klara ett socialt liv så ska de få tillgång till medicinsk underhållsbehandling, sade Tove Liljeholm från Ung Vänster till Drugnews.

Det framgick även under kvällen att samtliga förbund har antagit en alkoholpolicy som de strikt måste följa. Ingen alkohol vid sammankomster och fester som anordnas av förbunden accepteras.

Drugnews/Bruce Clarke

Mer från Accent