Alkoholpolitik

Leverskadorna ökar stort i Europa

EU-kommissionen måste ta itu med den växande epidemi av leverskador. Det anser europeisk leverexpert.

Fetma och ökande alkoholkonsumtion underblåser den växande epidemin av leversjukdomar. Det skriver Fiona Godfrey, från The European Association for the Study of the Liver i en artikel publicerad i Horizon 2020.

I Storbritannien har leverskadorna ökat med 400 procent sedan 1970. Europa har världens högsta alkoholkonsumtion, närmare dubbelt så mycket som genomsnittet i världen. Alkoholen kostar stora summor och uppskattningsvis dör 170 000 européer av alkoholrelaterade skador.

”Kommissionens reaktion på allt detta har varit helt inadekvat, som WHO belyser i sin European alcohol action plan 2012–20, och som lett till upprepad kritik från EU-parlamentariker.”

Fiona Godfrey påpekar att det finns väldokumenterade metoder som är effektiva för att minska alkoholkonsumtionen: högre priser, skatter, innehållsdeklaration på etiketter och minskad tillgänglighet.

”EU-kommissionen har legal möjlighet att föreslå lagstiftning om alla dessa åtgärder. Emellertid fortsätter de att ignorera upprop från parlamentariker och hälsoministrar med argumentet att alkoholpolitik är en nationell fråga.”

Det argumentet är cyniskt enligt, Fiona Godfrey med tanke på att kommissionen nyligen stödde ett överklagande från industrin mot det skotska initiativet med minimipriser.

Hon anser att det är ironiskt att EU:s president Jean-Claude Juncker prioriterar förhandlingar om det transatlantiska handelsavtalet när det genererar mycket mindre pengar än vad alkoholen kostar.

Fiona Godfrey anser att kommissionen måste övertygas om att satsa på hälsofrågor.

”Juncker och vice-president Frans Timmermans måste övertygas hur krafttag i hälsofrågor kommer att bidra till att de uppnår sitt mål: ett Europa med jobb, tillväxt och investeringar” skriver hon.

Mer från Accent