Politik

Lästips om alkohol och hälsa

Med jämna mellanrum presenteras undersökningar som visar att en måttlig konsumtion av alkohol är bra för hälsan. Ofta får resultaten stort utrymme i media – medan undersökningar som visar på motsatsen knappt syns alls.

Ett undantag från detta är den här artikeln i New York Times. Här har man tittat närmare på den forskning som finns och låter kritiska röster komma till tals.

I korthet kokar kritiken ned till detta: Måttlig konsumtion av alkohol är något som många välmående människor ägnar sig åt. Det betyder inte att det är alkoholen som gör dem friska.

Pierre Andersson

Mer från Accent