Lars Oreland får drogforskarpris

DRUGNEWS: Lars Oreland, professor emeritus i medicinsk farmakologi vid Uppsala universitet, tilldelas årets drogforskningspris av CAN. Hans forskning har bidragit till att bättre förstå samspelet mellan arv och miljö vid risk att utveckla alkoholism.

Redan på 1970-talet visade Oreland med kollegor att låg aktivitet av enzymet monoaminoxidas (MAO) är associerat med alkoholberoende.

I fortsatt forskning har han bidragit med fördjupad förståelse för hur genetisk sårbarhet samspelar med psykosocial sårbarhet och därmed riskökning för att utveckla alkoholism.

Lars Orelands banbrytande forskningsarbete ger ”möjlighet att förstå de ärftliga mekanismerna bakom mänskligt beteende, vilket på sikt kan ge underlag för att utveckla nya behandlingsstrategier vid alkoholism”, som det heter i motiveringen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings, CAN, priskommitté.

Priset består av ett keramikfat och 25 000 kronor och delas varje år ut till personer som bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet.

Drugnews/SL

Mer från Accent