Länsstyrelsen: Idrottsarenorna bryter mot alkohollagen

Överservering av alkohol, dålig kontroll i barerna och ett obefintligt matutbud. Flera av idrottsarenorna i Stockholm, Malmö och Göteborg lever inte upp till alkohollagen när det gäller servering av alkohol under idrottsarrangemang. Det visar en granskning som Länsstyrelsen gjort.

– I Globen hade man ingen kontroll alls. I pauserna kommer det hundratals gäster och man har förberett och hällt upp hundratals plastglas med öl som man bara skickar ut, säger Jan-Olof Tidbeck på Länsstyrelsen i Stockholm som genomfört kontrollerna på idrottsarenorna i Stockholm.

På Globen var bristerna i serveringen så allvarliga att tillståndsenheten i Stockholms kommun just nu utreder händelserna. Serveringstillstånden innehas av Baldakinen Service Management AB.

– Det var väldigt mycket överservering och servering av berusade och narkotikapåverkade personer, säger Jan-Olof Tidbeck.

Vid vissa tillfällen uppstod det bråk i barerna mellan supporters. Länsstyrelsen i Stockholm besökte arenorna under så kallade derbymatcher mellan AIK och Djurgården och Jan-Olof Tidbeck tycker inte att restaurangägarna kan hållas ansvariga för personer som kommer till matcherna för att bråka.

Vid de övrig arenorna i de tre städerna var det inga problem med fylla, bråk och överservering när Länsstyrelsen gjorde sina kontroller. Däremot var det stora brister när det gäller matutbudet i samband med alkoholserveringen. Enligt alkohollagen måste man kunna erbjuda ett varierat matutbud när man serverar öl, vin och sprit.

Men vid flera barer på idrottsarenorna i de granskade städerna serverades i princip ingen mat alls.

– Det tenderar att bli fristående barer som ligger långt ifrån köken. Man får leta länge om man ska kunna hitta något tilltugg till alkoholen. Det finns ingen som äter och det blir en explosion i varje paus med masskonsumtion och masservering av alkohol, säger Håkan Johansson som är folkhälsokonsulent på Länsstyrelsen i Skåne som har kontrollerat arenor i Malmö, Helsingborg, Landskrona och Ängelholm.

Oftast finns det en restaurang någonstans på arenan men eftersom ytorna är stora och barerna inte ligger i anslutning till restaurangen anser Länsstyrelsen att det är tveksamt om dessa barer lever upp till alkohollagens krav.

På tillståndsenheten i Malmö tolkar man alkohollagen som att det är tillräckligt att det finns en restaurang på arenan trots att det finns flera serveringstillstånd.

– Vi har bedömt att det är orimligt att ha kök till varje restaurang. Men i alla barer ska det finnas tillgång till och marknadsföring av mat. Det finns brister på det området och det har vi påtalat, säger Per-Eric Gällblad som är enhetschef på tillståndsenheten Malmö.

På arenorna säljs också folköl med en alkoholhalt på 3,5 volymprocent i ett stort antal kiosker. Det finns inget förbud enligt lagen som hindrar att åskådarna tar med folkölen till läktarna men det är ändå ett fenomen som Länsstyrelserna ifrågasätter.

– Barn och familjer går på matcher och då kan jag tycka att det vore bra om arenorna av egen vilja förbjöd folkölen på läktarna, säger Jan-Olof Tidbeck.

Länsstyrelserna har i en gemensam skrivelse till Statens Folkhälsoinstitut, som ligger bakom uppdraget att granska arenorna, pekat ut några områden där de önskar tydligare riktlinjer för kommunernas tillståndsgivning när det gäller alkoholserveringen på idrottsarenorna. Exempelvis undrar man om det ska vara tillåtet att bortse från kravet på eget kök och tillredd mat.

Som det ser ut idag, lever man upp till alkohollagen på idrottsarenorna?

– Nej det gör man inte, säger Jan-Olof Tidbeck.

Joanna Wågström

Mer från Accent